Hvad er Merkur Fonden?

Pengegaver har forandringskraft. De kan give nye ideer plads og de kan skabe samfundsmæssig fornyelse og forbedret livskvalitet. Med din og andre giveres hjælp støtter Merkur Fonden udviklingen af samfundet, af fællesskaberne og bevarelsen af det naturgrundlag, som er en forudsætning for selve livet.

Det vil jeg være med til
Hvorfor give en gave til Merkur Fonden?

Merkur Fonden er skabt med det formål at øge bevidstheden om, hvordan gode gaver virker, og at hjælpe folk til at give pengegaver, sådan at de får størst mulig virkning. Merkur Fonden har et stort netværk og holder sig løbende underrettet om, hvordan fondens gaver bedst gavner de mange formål, vi giver til.

Læs mere om hvorfor gaver gavner
Hvad er det særlige ved Merkur Fonden?

Man kan beskrive Merkur Fonden som en fond med ét formål: At formidle gaver mellem givere og modtagere til gavn for samfundsudviklingen. Man kan også beskrive Merkur Fonden som en fond med mange formål, for den støtter projekter af meget forskellig karakter. Merkur Fonden er unik i Danmark, fordi den kombinerer disse to egenskaber. Ideen er inspireret af andre tilsvarende fonde i udlandet.

Læs mere om det særlige ved Merkur Fonden
En almennyttig fond - hvad er det?

Merkur Fonden er stiftet af Merkur Andelskasse og er en vigtig del af Merkur universet - men den er selvejende. Merkur Fondens eneste formål er at formidle gaver. Merkur Fonden har ikke en stor formue, da dens fornemste opgave er at dele mest muligt ud – uden at sætte sin robusthed overstyr. Merkur Fonden får kun midler fra de gaver, som du og andre måtte give.

Læs mere om fondens opbygning
Gaver kan noget særligt

Gaveøkonomi er en egen kategori inden for økonomien. Den fortjener mere opmærksomhed såvel fra økonomer som fra borgere og virksomheder. Gaver giver nemlig det største afkast på langt sigt og er en helt nødvendig del af et sundt pengekredsløb.

Læs mere om det særlige ved gavers plads i vores økonomi
Om fælles interesser

Der er en bekymrende forskel på vilkårene i rige og fattige lande - og såmænd også mellem rig og fattig i vores egen del af verden. Når vi hjælper et projekt blandt fattige, kan det opfattes som en almisse, vi giver til dem, der er ringere stillet end os selv, og så behøver vi ikke at tænke mere på det. Vi kan også se det anderledes.

Læs mere om vores fælles interesser
Gennemsigtighed

Hvad går pengene til?

Du skal kunne se, hvad dine gaver går til. Merkur Fonden fortæller om modtagerne af fondens gaver i nyhedsbreve og her på hjemmesiden. Merkur Fonden støtter projekter i mange lande. Du kan få et indtryk af den geografiske spændvidde ved at se på kortet - Næsten samtlige modtagere er juridisk set danske initiativer, men vi har placeret projektet i det land, hvor støtten anvendes. 

Projekter vi har støttet
Gennemsigtighed med tal

Årsrapporter

Fonden laver selvfølgelig en årsrapport hvert år, hvor du kan se, hvordan vi får og bruger vores penge. Du kan se, at kun få penge går til administration; langt de fleste uddeles igen. Husk, at vi ikke har en stor kapital og derfor ikke deler ud af afkastet. Vi har kun en lille grundkapital, men deler til gengæld ud af de midler, vi selv modtager.

Læs de seneste årsrapporter
MERKUR FONDEN ER ET VÆRKTØJ

Vi vil også gerne høre fra dig

Merkur Fonden har en bestemt struktur og bestemte mål for sit virke, som ligger fast. Men Merkur Fonden er også en fond i bevægelse – og den kan bevæges af mennesker med ideer. I Merkur Fonden har vi ideer i skuffen, som kan blive til virkelighed, hvis de møder mennesker, som kunne tænkes at fylde dem ud og give dem liv sammen med os. Ideerne er ikke formet færdig – men det kan de blive. For eksempel er der mange små fonde, som i disse år lider rentedøden, da afkastet af grundkapitalen bliver for lille til at betale omkostningerne. Alligevel kan selve grundkapitalen være ret pæn. Måske kan der findes løsninger, som frigør pengene til deres egentlige formål? Visse gamle foreninger har en pæn formue, men kan ikke længere opretholde deres oprindelige aktiviteter. Skal vi tale sammen? Nogle mennesker har selv en større formue, end de har brug for, og det kan være, at de har nogle særlige ideer med pengene. Måske kan vi finde løsninger?

Sagt og skrevet om gaver

Gaver har langt større betydning i samfundet end vi til daglig tænker på. Uden gaver ville det samfund, vi kender, slet ikke eksistere.

Kontakt Merkur Fonden

Vi vil altid gerne besvare dine spørgsmål eller høre dine kommentarer.