Merkur Fondens organisation

En almennyttig fond - hvad er det?

Merkur Fonden er stiftet af Merkur Andelskasse i 1998 og er en vigtig del af Merkur universet - men den er selvejende. Merkur Fondens eneste formål er at formidle gaver. Merkur Fonden har ikke en stor formue, da dens fornemste opgave er at dele mest muligt ud – uden at sætte sin robusthed overstyr. Merkur Fonden får kun midler fra de gaver, som du og andre måtte give.

Merkur Fondens juridiske form

Merkur Fonden er det, man juridisk kalder en ikke-erhvervsdrivende fond. Den er stiftet af Merkur Andelskasse i 1998 og er nært knyttet til Merkur Andelskasse, men den er selv-ejende. Den ulønnede bestyrelse på 5-7 personer tager beslutninger om, hvordan fonden skal bruge sine midler ud fra de retningslinjer, der er fastlagt i vedtægterne.

Merkur Fondens godkendelser

Fonden er under tilsyn af Civilstyrelsen og er godkendt af Indsamlingsnævnet til at indsamle penge.

Fonden er godkendt af Skat til at modtage gaver, som kan fradrages i giverens skattepligtige indtægt. Denne godkendelse betyder også, at Merkur Fonden kan modtage arv uden at der beregnes boafgift (arveafgift).