Hvorfor give en gave til Merkur Fonden?

Merkur Fonden er skabt med det formål at øge bevidstheden om, hvordan gode gaver virker, og at hjælpe folk til at give pengegaver, sådan at de får størst mulig virkning. Merkur Fonden har et stort netværk og holder sig løbende underrettet om, hvordan fondens gaver bedst gavner de mange formål, vi giver til.

Oplæring af facilitatorer udvalgt blandt småbønder. Når de vender tilbage til deres landsby, kan deres gruppe af småbønder helt ved egen hjælp skabe enorme forandringer i deres levevilkår. Hjælp til selvhjælp skaber langtidsvirkninger. Foto: Farmer Family Learning Groups i Uganda

Penge giver ansvar

Det er forbundet med ansvar at give pengegaver, fordi frie midler i form af pengegaver har en betydning der går dybt og som rækker langt ud i fremtiden. Merkur Fonden er et tilbud til alle, som ønsker at donere eller testamentere penge, og samtidig vil benytte den erfaring og viden om gavers potentiale, som fonden har opbygget siden sin stiftelse.

En bred formålsparagraf

Merkur Fonden har en bred formålsparagraf, fordi der er mange samfundsområder, der har gavn af gavemidler.

Desuden gør spændvidden det muligt for Merkur Fonden at agere smidigt og tilpasse sig de behov, der måtte opstå i en verden, der ændrer sig.

En indgående viden

Merkur Fonden lægger samtidig vægt på at have en indgående viden om de områder, vi giver penge til. Vi vil gerne – om nødvendigt – bidrage til at belyse og kvalificere projekterne yderligere, og vi bestræber os på at være konstruktive og vidende samtalepartnere for ansøgerne.

Inden du beslutter dig for at give en gave eller testamentere et beløb, er du velkommen til at kontakte os.