Hvad er det særlige ved Merkur Fonden?

En fond - mange formål

Man kan beskrive Merkur Fonden som en fond med ét formål: At formidle gaver mellem givere og modtagere til gavn for samfundsudviklingen. Man kan også beskrive Merkur Fonden som en fond med mange formål, for den støtter projekter af meget forskellig karakter. Merkur Fonden er unik i Danmark, fordi den kombinerer disse to egenskaber. Ideen er kendt fra - og inspireret af - andre tilsvarende fonde i udlandet.

Ved fælles hjælp kan vi få noget til at flytte sig. Foto: Unsplash
En unik fond - i Danmark

I Danmark er vi vant til, at en fond samler penge ind til at fremme en - og kun en - sag: bekæmpelse af en specifik sygdom, naturformål, støtte til udsatte børn eller et andet godt formål.

Gaver som redskab

Merkur Fonden har et bredere fokus, idet den er båret af ideen om, at netop gavepenge har en stærk forandrende kraft og en undervurderet betydning for den samlede samfundsøkonomi. Merkur Fonden vil styrke gavers plads i vores tænkning og ønsker at stille sig til rådighed for de mennesker, som vil bidrage til at forme fremtiden med deres penge. Derfor er vi også altid åbne for en samtale med dig, hvis du har en ide til noget, du vil med dine penge. Det er den ene side af fondens formål - man kan kalde det ideen om gaver som redskab.

Gaver med et klart mål

Fordi gavepenge har så stærk en forandrende kraft, er det naturligvis ikke ligegyldigt, hvad vi bruger dem til, eller hvem vi giver dem til. Merkur Fonden har et klart samfundsmæssigt sigte med sit arbejde. Vi har bestemte mål, vi arbejder hen imod. Vi støtter et righoldigt kulturliv, hvor flest mulig får lejlighed til at udøve og opleve kunst; socialt ligeværd, så alle får mulighed for at udfolde deres potentiale, det kan både være i form af skolegang, oplysning, borgerrettigheder, myndiggørelse, sundhed og andre former for hjælp til ligeværdighed; vi støtter forskning, så nye ideer kan vokse frem og kvalificeres; endelig støtter vi initiativer, der fremmer biologisk mangfoldighed, sikring af naturgrundlaget, fremmer klimatiltag - alt, der har med vores naturgrundlag at gøre. Det er den anden side af fondens formål - man kan kalde det gaver med formål.

Vi har søsterfonde i udlandet

En række af Merkur Andelskasses søsterbanker i udlandet har fonde tilknyttet, som formidler gaver med formål, som minder om Merkur Fondens. I nogle tilfælde kom fonden endda før banken. Fondene har lidt forskelligt fokus og lidt forskellige muligheder og meget forskellig størrelse. Fælles for dem er, at de ligesom Merkur Fonden arbejder bevidst med gavepenge som en særlig gren af samfundsøkonomien og at de med gavepengene arbejder for de samme overordnede samfundsmål som deres ”tilhørende” bank.

Dette er nogle af de fonde, der arbejder i samme retning:

GLS Treuhand (Tyskland)

Cultura Fonden (Norge)

Stiftung FGB (Schweiz)

Triodos Foundation (Holland)