Gaver går begge veje

Om fælles interesser

Der er en bekymrende forskel på vilkårene i rige og fattige lande - og såmænd også imellem rig og fattig i vores del af verden. Når vi hjælper et projekt blandt fattige, kan det opfattes som en almisse, vi giver til dem, der er ringere stillet end os selv, og så behøver vi ikke at tænke mere på det. Vi kan også se det anderledes.

Vores partnerskabsprojekt Red børnene i Gorom-Gorom arbejder bevidst med ligeværdigheden og den gensidige læring i samarbejdet. Foto: Red Børnene i Gorom-Gorom

Bånd styrker verden

I Sanduko, et af vores partnerskaber, skriver de sådan: ”Vi vil være med til at skabe menneskelige fællesskaber, hvor det bedste fra én del af verden mødes med det bedste fra en anden del af verden og skaber noget i fællesskab – noget, der skaber værdi for alle (…)  Vi arbejder ikke ud fra en sentimental tanke om at det fattige, afrikanske barn er et offer, der må hjælpes. Tanken er mere, at verdens nød er og må være en fælles sag i fremtiden, hvis den skal afhjælpes.” – fra Sandukos nyhedsbrev december 2019

Enhver gave kan ses som et bånd fra et menneske til et andet, også selvom vi aldrig mødes. De talrige bånd skaber en stærkere verden.