Ansøg om støtte

Sådan ansøger du om støtte til dit projekt i Merkur Fonden

Merkur Fonden støtter projekter, som skaber værdi og som skaber forandring – også på langt sigt. Samtidig skal støtten være af afgørende betydning for projektets gennemførelse. Vi støtter, hvor det virkelig gør en forskel. Læs her, hvordan du ansøger.

Er Merkur Fonden den rette fond for dig og dit projekt?

Gaver fra Merkur Fonden skal konkret bidrage til at skabe noget nyt i samfundet, bidrage til udvikling af menneskers evner, give dem kulturelle eller kunstneriske oplevelser eller sikre deres borgerrettigheder og værdighed. Fonden vægter frivillighed højt. 

Merkur Fonden arbejder indenfor fire brede områder - men ikke i adskilte siloer

Vi anbefaler, at du læser siden Merkur Fondens arbejdsområder inden ansøgning. Vi donerer ofte til projekter, som lapper ind over flere områder, og du skal ikke begrænse dig til et enkelt for at komme i betragtning. I vores ansøgningsportal skal du beslutte dig for at søge indenfor en af søjlerne, men dit projekt må meget gerne være bredt i sit fokus. Ring gerne, hvis du er i tvivl om dit projekt passer til Merkur Fonden, eller hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansøgningen.

Her støtter fonden ikke:

For tiden støtter vi ikke:

  • Individuelle studieformål, herunder PhD-projekter og højskoleophold
  • Individuelle, socialt eller helbredsmæssigt begrundede formål
  • Studierejser, såvel individuelle som grupper
  • Ansøgers egne udgifter i forbindelse med frivilligt arbejde støttes normalt ikke
  • Etablering af virksomheder eller institutioner, hvor der tilstræbes en indtægtsdækket drift

Vi får mange flere ansøgninger, end vi kan imødekomme, og midlerne er begrænsede

En ret stor del af Merkur Fondens støtte går til løbende partnerskabsprojekter - se hvilke på fondens hjemmeside.

I begrænset omfang ydes der støtte til andre projekter på mellem 5.000 og 25.000 kr. 

Merkur Fonden giver kun i sjældne tilfælde til projekter og foreninger, der selv er godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. (Se liste over §8A-godkendte foreninger her – link til skat.dk)

Støtten skal være af afgørende betydning

Merkur Fonden lægger vægt på, at vores støtte gør en betydelig forskel for gennemførelsen af et givent projekt. Søger du 5.000 kr. til et projekt med et samlet budget på 1 million kr., vil du ikke få støtte. Nogle gange kan vi dog give en slags starthjælp, som kan gøre det muligt at få et større projekt finansieret fra anden side. 

Drift og aktivitet

En del foreninger samler penge ind til at dække løbende driftsudgifter, for eksempel husleje, strøm, gebyrer og løn. Merkur Fonden giver typisk ikke penge til løbende udgifter og genanskaffelser, da de ikke får noget nyt til at ske. Derimod støtter vi konkrete aktiviteter og projekter. Grænsen kan være lidt flydende, så spørg, hvis du er i tvivl. 

Løn og frivillighed

Der er flere grunde til, at Merkur Fonden vægter frivillighed højt, når vi tager stilling til ansøgninger. En er, at de frivillige kan bidrage med særlige kvaliteter til en aktivitet. En mere praktisk grund er, at mange aktiviteter ikke ville kunne udføres, hvis de skulle lønnes - det ville der simpelthen ikke være penge til.

På nogle områder – især kunst- og kulturområdet – er der den udfordring, at særligt de kunstnere, der prøver at slå igennem, hopper fra tue til tue; fra projekt til projekt. Kunstnere har også brug for noget at leve af – og det er naturligvis deres løn. Det er vi meget bevidste om. Desværre er fondens midler endnu så små, at der kun i begrænset omfang kan doneres til egentlig løn. Ofte kan der findes løsninger, hvor Merkur Fonden evt. donerer til følgeomkostninger, mens andre donorer står for løndelen.

Sådan ansøger du om støtte

Hvis du vil ansøge om støtte fra Merkur Fonden, skal du benytte fondens ansøgningsportal, hvor hele ansøgningsforløbet håndteres. Ansøgninger indsendt på anden vis vil ikke komme i betragtning. OBS! En ny ansøgningsperiode åbner typisk ca. 2-3 uger efter afslutningen af den forrige.

Her kan du ansøge til kunst-og kulturprojekter

Her kan du ansøge til projekter indenfor miljø og sundhed

Her kan du ansøge til projekter indenfor uddannelse og socialt arbejde

Her kan du ansøge til forskningsprojekter

Merkur Fonden lægger vægt på god vejledning

Hvis du har spørgsmål til os, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at ringe eller skrive – se kontaktoplysninger nedenfor.  

Hvis du får tekniske problemer med din ansøgning, skal du kontakte supporttelefonen på tlf. nr. 7070 7380.

Merkur Fondens bestyrelse behandler ansøgningen på det førstkommende bestyrelsesmøde, efter vi har modtaget den, typisk 3-4 uger efter ansøgningsfristen. For at sikre en grundig behandling, skal vi dog modtage ansøgningen i god tid inden mødet.

Ansøgningsfristerne falder en gang i kvartalet som følger: 28. februar, 31. maj, 31. august og 15. november. 

Svar kan forventes ca. 4 uger efter ansøgningsfristen

Har du fået støtte, og har brug for vores logo kan du finde det her: Logomateriale (googledrev).

Hjælp os til at få flere til at donere: Fortæl os hvad der kom ud af gaven 

Kontakt Merkur Fonden

Du er velkommen til at ringe med dine spørgsmål om en evt. ansøgning. Vi holder sommerlukket i juli måned.