Ansøg om støtte

Sådan ansøger du om støtte til dit projekt i Merkur Fonden

Merkur Fonden støtter projekter, som skaber værdi og som skaber forandring – også på langt sigt. Samtidig skal støtten være af afgørende betydning for projektets gennemførelse. Vi støtter, hvor det virkelig gør en forskel. Læs her, hvordan du ansøger.

Er Merkur Fonden den rette fond for dig og dit projekt?

Gaver fra Merkur Fonden skal konkret bidrage til at skabe noget nyt i samfundet, bidrage til udvikling af menneskers evner, give dem kulturelle eller kunstneriske oplevelser eller sikre deres borgerrettigheder og værdighed. Fonden vægter frivillighed højt. 

Merkur Fonden arbejder indenfor fire brede områder - men ikke i adskilte siloer

Vi anbefaler, at du læser siden Merkur Fondens arbejdsområder inden ansøgning. Bemærk, at vi har en tværgående fondspulje for Bæredygtig Byudvikling, som vi også donerer til. Vi donerer ofte til projekter, som lapper ind over flere områder, og du skal ikke begrænse dig til et enkelt for at komme i betragtning. Du skal heller ikke angive, hvilket område, du søger til. Ring gerne, hvis du er i tvivl om dit projekt passer til Merkur Fonden.

Her støtter fonden ikke:

For tiden støtter vi ikke:

  • Individuelle studieformål, herunder PhD-projekter og højskoleophold
  • Individuelle, socialt eller helbredsmæssigt begrundede formål
  • Studierejser, såvel individuelle som grupper
  • Ansøgers egne udgifter i forbindelse med frivilligt arbejde støttes normalt ikke
  • Etablering af virksomheder eller institutioner, hvor der efterfølgende tænkes en indtægtsdækket drift
Vi får flere ansøgninger, end vi kan imødekomme, og midlerne er begrænsede

En ret stor del af Merkur Fondens støtte går til løbende partnerskabsprojekter - se hvilke på fondens hjemmeside.

I begrænset omfang ydes der støtte til andre projekter på mellem 5.000 og 25.000 kr. 

Merkur Fonden giver overvejende – men ikke udelukkende – til projekter og foreninger, der ikke selv er godkendt til skattefradrag efter Ligningslovens §8A. (Se liste over §8A-godkendte foreninger her – link til skat.dk)

Støtten skal være af afgørende betydning

Merkur Fondens støtte skal stå i et rimeligt forhold til projektets samlede budget. Søger du 5.000 kr. til et projekt med et samlet budget på 1 million kr. vil du ikke få støtte. Vi lægger vægt på, at vores støtte gør en betydelig forskel for gennemførelsen af et givent projekt. Nogen gange kan vi dog give en slags starthjælp, som kan gøre det muligt at få et større projekt finansieret. 

Drift og aktivitet

En del foreninger samler penge ind til at dække løbende driftsudgifter, for eksempel husleje, strøm, gebyrer og løn. Merkur Fonden giver typisk ikke penge til driftsudgifter, da de ikke får noget nyt til at ske. Derimod støtter vi konkrete aktiviteter og projekter. Grænsen kan være lidt flydende, så spørg, hvis du er i tvivl. 

Løn og frivillighed

Der er flere grunde til, at Merkur Fonden vægter frivillighed højt, når vi tager stilling til ansøgninger. En er, at de frivillige kan bidrage med særlige kvaliteter til en aktivitet. En mere praktisk grund er, at mange aktiviteter ikke ville kunne udføres, hvis de skulle lønnes - det ville simpelthen blive for dyrt.

På nogle områder – især kunst- og kulturområdet – er der den særlige udfordring, at især de kunstnere, der prøver at slå igennem, hopper fra tue til tue; fra projekt til projekt. Kunstnere har også brug for noget at leve af – og det er naturligvis deres løn. Det er vi meget bevidste om. Desværre er fondens midler endnu så små, at der kun i begrænset omfang kan doneres til egentlig løn. Ofte kan der findes løsninger, hvor man i givne projekter kan sammensætte finansieringen, så der alligevel bliver til udøvende kunstneres løn.

Sådan ansøger du om støtte

Hvis du vil ansøge om støtte fra Merkur Fonden, skal du sende en skriftlig ansøgning til fonden. Merkur Fonden modtager helst ansøgninger via mail og besvarer kun ansøgninger via mail. Vi beder alle ansøgere udfylde vores ansøgningsskema og vedlægge evt. bilag. OBS! Fra 1.12. kan der ikke længere ansøges på skema, da fonden tager en ny ansøgningsportal i brug. Hvis du vil ansøge efter 1.12. skal du IKKE bruge dette skema, men vente, til portalen åbnes 1.12.

Hent vores ansøgningsskema her

Merkur Fondens bestyrelse behandler ansøgningen på det førstkommende bestyrelsesmøde, efter vi har modtaget den. For at sikre en grundig behandling, skal vi dog modtage ansøgningen i god tid inden mødet.

Næste møde afholdes 20.12.21 Ansøgningsfrist 1.12.2021

Send din ansøgning til kontakt@merkurfonden.dk

 

Kontakt Merkur Fonden

Du er velkommen til at ringe med dine spørgsmål om en evt. ansøgning.