Merkur Fondens arbejdsområder

Merkur Fonden støtter projekter, som skaber værdi i samfundet på langt sigt. Samtidig skal støtten være af afgørende betydning for projektets gennemførelse. Vi støtter, hvor det virkelig gør en forskel.

Socialt arbejde og uddannelse

Hvert menneske bør have mulighed for et liv i værdighed, med borgerrettigheder og med mulighed for at udfolde sine evner. Merkur Fonden støtter meget forskellige initiativer i ind- og udland, der fremmer menneskers muligheder.

Læs mere om, hvordan vi arbejder på området

Nyhed: Puljer til aktiviteter indenfor Bæredygtige livsformer & Demokrati og fællesskab

Som noget helt nyt kan Merkur Fonden fra 2024 støtte initiativer og aktiviteter med op til 50.000 kr., hvis de falder inden for ét af de to områder: Bæredygtige livsformer og Demokrati og fællesskab. Begge puljer lægger vægt på at støtte projekter, hvor måling og dokumentation af effekterne tænkes ind fra start og beskrives i ansøgningen

Læs mere og søg puljerne

Kunst og kultur

Det er ikke let at slå igennem som kunstner – de fleste efterspørger dem, der allerede har fået sig et navn. Merkur Fonden støtter vækstlaget og initiativer, der formidler kunst og kultur på nye måder. Der ligger ofte meget frivilligt arbejde i disse initiativer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder på området

Forskning

En ny verden kræver ny viden. Vi står selv på skuldrene af tidligere generationers opdagelser. Ny viden kan skabes, når der kan etableres et økonomisk frirum og rum for den fri tanke. Nogle typer banebrydende forskning har svært ved at få midler i det etablerede system. Her kan Merkur Fonden træde til.

Læs mere om, hvordan vi arbejder på området

Miljø og sundhed

Menneskets indflydelse på planeten har aldrig stået så klart som nu. Bosætning, produktion og udledninger har dyb indvirkning på os alle og biodiversiteten er i fare. Alle – også kommende generationer – bør kunne leve gode, sunde liv. Merkur Fonden støtter initiativer, der gavner miljø og sundhed for alle - enten med idéudvikling, oplysning eller i konkret handling.

Læs mere om, hvordan vi arbejder på området

Partnerskabsprojekter

Partnerskaber er ikke en femte kategori af projekter på linje med de andre fire. Det er en anden måde at støtte et projekt på, nemlig med langvarig, stabil støtte. Projekterne kan ligge indenfor alle Merkur Fondens arbejdsområder. Pengene kommer naturligvis ikke af sig selv. Støtten forudsætter, at der er mennesker, som bidrager. På den måde kan partnerskabsprojektet bruge mere tid på deres kerneopgave.

Læs mere om partnerskabsprojekter
DE MANGE VIRKNINGER AF EN GOD GAVE

Mange gode projekter går på tværs af områderne

Merkur Fonden arbejder inden for fire områder. I praksis har mange støttede projekter virkninger, der rækker langt ud over kerneaktiviteten. Opdelingen her er altså skarpere skåret end i virkeligheden. Et eksempel: Støtte til skolegang i Afrika placerer vi under uddannelse. Støtten kan have den virkning – blandt mange andre – at fattige piger går i skole i flere år, og derfor får deres første barn senere i livet. Den enkelte pige får uddannelse og forbedrer sine kompetencer og livsmuligheder og hendes helbred bringes ikke i fare af for tidlig graviditet. Samtidig kan det på samfundsniveau bidrage til en mere rolig befolkningstilvækst, hvilket øger muligheden for at sørge for alle på en måde, der sikrer naturgrundlaget. Kort sagt: Støtten til uddannelse gavner samtidig sundhed, ligeværd, fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling.