Ansøg om støtte

Ansøg om støtte fra Merkur Fondens personlige puljer

Som noget helt nyt kan Merkur Fonden fra 2024 støtte initiativer og aktiviteter med op til 50.000 kr., hvis de falder inden for ét af de to områder: Bæredygtige livsformer og Demokrati og fællesskab. Her kan du læse mere om de to puljer og læse mere om puljerne. Nederst kan du se, hvordan du ansøger.

Pulje: Bæredygtige livsformer
Denne pulje har til formål at støtte projekter, som undersøger og/eller afprøver mulighederne for at reducere borgernes ressourceforbrug og klimaaftryk gennem ændret adfærd eller livsstil, fx hvad angår fødevarer, transport, ferieformer, forbrug i boligen eller på anden måde.

Der kan være tale om initiativer i et boligområde, i en forening, på en arbejdsplads eller i en anden afgrænset gruppe. Projekterne kan også fokusere på indsamling af udenlandske erfaringer mht. mere bæredygtige livsformer. Der skal redegøres for, hvordan bæredygtigheden tænkes dokumenteret.

Pulje: Demokrati og fællesskab
Denne pulje har til formål at støtte projekter, som undersøger og/eller afprøver mulighederne for at styrke demokrati og fællesskab på lokalt niveau (i landsbyer, boligområder, bofællesskaber el lign) ved forskellige initiativer og indsatser, som aktiverer de involverede borgere, og som har et perspektiv i forhold til den grønne omstilling.

Der skal redegøres for, hvordan effekterne tænkes dokumenteret. Der skal være et muligt perspektiv i forhold til at opskalere erfaringerne til kommunalt, regionalt eller nationalt niveau.

Er Merkur Fondens puljer det rigtige sted for dig at søge støtte?

De to puljer ”Bæredygtige livsformer” og Demokrati og fællesskab” bygger videre på Merkur Fondens grundlæggende værdier og principper, så mange af kriterierne for tildeling af støtte vil være de samme som for Fondens frie midler. Men der er også nogle kriterier, som er en smule anderledes.

Læs derfor nedenstående, inden du beslutter dig for evt. at søge støtte fra en af puljerne.

Støttens betydning for projektet

Vi lægger vægt på, at vores støtte gør en betydelig forskel for gennemførelen af et givent projekt. I almindelighed vil vi derfor ikke støtte projekter med budgetter i nærheden af 1 mio. kr. eller mere, men vil koncentrere os om mindre projekter.

Hvis du samtidig søger andre fonde, ser vi gerne, at støtten fra Merkur Fondens puljer går til specifikke formål i det samlede projektbudget. Vores evt. tilsagn om støtte vil være betinget af, at hele projektets finansiering falder på plads.

Støtte gives til projekter – ikke til drift

Vi lægger vægt på, at vores støtte kan få noget nyt til at ske. Vi støtter derfor ikke løbende drift eller genanskaffelser af noget, som findes i forvejen.

Vi foretrækker frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde uden løn får pengene til at række længere, så flere projekter kan gennemføres inden for rammerne af de to puljer.

Vi er dog ikke afvisende for at støtte projekter med begrænsede lønudgifter, hvis disse udgifter er nødvendige for at opnå vigtige resultater.

Studierejser kan være en god metode

Vi tror på, at megen viden i forhold til puljernes formål kan og bør indsamles gennem studierejser, hvor andres erfaringer opsamles og systematiseres.

Vi er derfor parate til at støtte de udgifter, som er forbundet med relevante studierejser, hvis vi kan se, at der er budgetteret billigst muligt, og/eller hvis der en vis egenfinansiering.

Dokumentation, formidling og skalerbarhed er vigtig

Ofte vil vores støtte kun række til projekter i den lille skala, men der skal gerne være et perspektiv, sådan at du eller andre kan blive inspirerede til at gennemføre forandringer i større skala senere.

Det er derfor vigtigt, at effekten af projekterne blive dokumenteret på et passende niveau. Det må afhænge af det enkelte projekt, hvordan dokumentationen skal foretages.

Det er ligeledes vigtigt, at projektet indtænker, hvordan projekternes resultater kan formidles til inspiration for andre.

Gør derfor noget ud af at beskrive dokumentation og formidling, hvis du vælger at søge støtte fra en af puljerne.

Link til ansøgningsportal (Grant Compass)

Søg puljen Bæredygtige livsformer:  Bæredygtige livsformer 

Søg puljen Demokrati og fællesskab:  Demokrati og fællesskab

 

Kontakt Merkur Fonden

Vi svarer mails og vender tilbage på telefonsvarerbeskeder i løbet af få dage.