Ansøg om støtte

Sådan ansøger du om støtte til dit projekt i Merkur Fonden

Merkur Fonden støtter projekter, som skaber værdi og som skaber forandring – også på langt sigt. Samtidig skal støtten være af afgørende betydning for projektets gennemførelse. Vi støtter, hvor Merkur Fonden virkelig gør en forskel.

Merkur Fonden støtter indenfor:

Socialt arbejde & Uddannelse       Forskning
Miljø & Sundhed Kunst&Kultur      


Find link til at udfylde din ansøgning længere nede på denne side, men læs først med her for at finde ud af om Merkur Fonden er rette fond for dit projekt:

Gaver fra Merkur Fonden skal konkret bidrage til at skabe noget nyt i samfundet, bidrage til udvikling af menneskers evner, give dem kulturelle eller kunstneriske oplevelser eller sikre deres borgerrettigheder og værdighed. Fonden vægter frivillighed højt og støtter kun yderst sjældent store dyre projekter.

Støtten skal være af afgørende betydning

Merkur Fonden lægger vægt på, at vores støtte gør en betydelig forskel for gennemførelsen af et givent projekt. Søger du 5.000 kr. til et projekt med et samlet budget på 1 million kr., vil du ikke få støtte. Nogle gange kan vi dog give en slags starthjælp, som kan gøre det muligt at få et større projekt finansieret fra anden side. 

Støtte til aktiviteter/projekter  - ikke til drift

En del foreninger samler penge ind til at dække løbende driftsudgifter, for eksempel husleje, strøm og løn. Merkur Fonden giver typisk ikke penge til løbende udgifter og genanskaffelser, da de ikke får noget nyt til at ske. Derimod støtter vi konkrete aktiviteter og projekter. Grænsen kan være lidt flydende, så spørg, hvis du er i tvivl. 

Støtte til frivilligt arbejde - ikke til løn

Der er flere grunde til, at Merkur Fonden vægter frivillighed højt, når vi tager stilling til ansøgninger. En er, at de frivillige kan bidrage med særlige kvaliteter til en aktivitet. En mere praktisk grund er, at mange aktiviteter ikke ville kunne udføres, hvis de skulle lønnes - det ville der simpelthen ikke være penge til.

På nogle områder – især kunst- og kulturområdet – er der den udfordring, at særligt de kunstnere, der prøver at slå igennem arbejder fra projekt til projekt. Kunstnere har også brug for noget at leve af og det er vi  bevidste om. Desværre er fondens midler små, så det er kun i begrænset omfang, der kan doneres til egentlig løn. Ofte kan der findes løsninger, hvor Merkur Fonden evt. donerer til følgeomkostninger, mens andre donorer står for løndelen. Ring til os hvis du har spørgsmål omkring løn og frivillighed.

For tiden støtter vi IKKE:
  • Individuelle studieformål, herunder PhD-projekter og højskoleophold
  • Individuelle, socialt eller helbredsmæssigt begrundede formål
  • Studierejser, såvel individuelle som grupper
  • Ansøgers egne udgifter i forbindelse med frivilligt arbejde støttes normalt ikke
  • Etablering af virksomheder eller institutioner, hvor der tilstræbes en indtægtsdækket drift

Merkur Fonden giver kun i sjældne tilfælde til projekter og foreninger, der selv er godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. (Se liste over §8A-godkendte foreninger her – link til skat.dk)

Midlerne er begrænsede

Vi kan for tiden uddele omkring 700.000-800.000 kr. om året - og bevilger mellem 5.000 og 25.000 kr. pr. ansøgning. 43 aktiviteter fik støtte i 2023 og vi modtog over 350 ansøgninger i 2023.

Vi får mange flere ansøgninger, end vi kan imødekomme, og midlerne er begrænsede

Sådan ansøger du om støtte

Hvis du vil ansøge om støtte fra Merkur Fonden, skal du benytte fondens ansøgningsportal, hvor hele ansøgningsforløbet håndteres. Ansøgninger indsendt på anden vis vil ikke komme i betragtning.
Der åbnes næste gang for ansøgninger: primo juli 2024

Her kan du ansøge til kunst-og kulturprojekter

Her kan du ansøge til projekter indenfor miljø og sundhed

Her kan du ansøge til projekter indenfor uddannelse og socialt arbejde

Her kan du ansøge til forskningsprojekter

Har du svært ved at vælge kategori, så tag den der passer bedst og forklar i din ansøgning hvilke andre aspekter dit projekt/aktivitet også dækker. 

Merkur Fonden lægger vægt på god vejledning

Hvis du har spørgsmål til os, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at ringe eller skrive – se kontaktoplysninger nedenfor.  

Hvis du får tekniske problemer med din ansøgning, skal du kontakte supporttelefonen på tlf. nr. 70 70 73 80.

Kommende ansøgningsfrist: 31. august 2024.

Der åbnes for ansøgninger primo juli 2024.
Svar kan forventes ca. 4 uger efter ansøgningsfristen.

Har du fået støtte, og har brug for vores logo kan du finde det her: Logomateriale (googledrev).

Hjælp os til at få flere til at donere: Fortæl os hvad der kom ud af gaven 

Kontakt Merkur Fonden

Vi svarer mails og vender tilbage på telefonsvarerbeskeder i løbet af få dage.