PARTNERSKABSPROJEKT

Kulturhuset Audonicon

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik er en forening af mennesker, som interesser sig for åndsvidenskab. Merkur Fonden støtter foreningens kulturhus Audonicon, en bygning, som i sig selv er et forsøg på at realisere Rudolf Steiners tanker om arkitektur.

Audonicons svungne linjer gør kulturhuset unikt i Danmark.

Audonicon bygningen har ingen rette vinkler udvendig, men iøjnefaldende, svungne linjer, og det usædvanlige udseende inviterer til udforskning og opdagelse af det indre. Indvendigt er det indrettet med den hensigt at bringe særlige kvaliteter frem i mennesket i forbindelse med udøvelse af kunst og pædagogisk virksomhed.

Kulturhuset danner ramme for en lang række aktiviteter: Rudolf Steiner Læreruddannelsen, et bibliotek, koncerter, musikundervisning, foredrag, konferencer mv.

Kulturhuset Audonicon modtager ingen offentlig støtte og drives i stor udstrækning ved frivililige kræfter. Støtten fra Merkur Fonden er medvirkende til at huset kan vedligeholdes og fortsat danne ramme for de mange aktiviteter.