GRUNDFORSKNING

Artemisia - kornets kraft

De moderne, højtforædlede kornsorter er virkeligt specialiserede og højtydende – men de lader til at have mistet nogle vigtige kvaliteter undervejs. Artemisia arbejder med alternativer og Merkur Fonden har flere gange understøttet dette arbejde.

Kornet er udviklet fra forskellige græsser og urformer til de nutidige kornsorter. Den forædling, der har fundet sted over tusindvis af år, er accelereret voldsomt med industrialiseringen af jordbruget. Den har haft til formål at øge udbytterne og gøre kornet velegnet til mekaniseret dyrkning med høje gødningsniveauer osv. Kvaliteten af kornet som menneskelig ernæring er ikke blevet vægtet.

Foreningen Artemisia laver grundforskning, hvor de med udgangspunkt i urformer af korn og vilde græsser prøver at begynde forfra med forædlingen af korn og andre planter, denne gang med ernæringsværdien i centrum.

Målet er at finde frem til korn og andre afgrøder, der kan ernære især børn i de allervigtigste tidlige år af deres udvikling.

Grundforskning er meget langsigtet arbejde – ikke noget forskning til faktura her! Artemisia yder en stor frivillig indsats, men har også brug for de gavepenge, som Merkur Fonden har været med til at finde.