Handshake Outline 64

Partnerskabsprojekter

Nogle projekter skal ikke bare sættes i gang. De har en karakter, som forudsætter vedholdende støtte. Derfor har Merkur Fonden etableret langvarige samarbejder med udvalgte projekter. Hjælper du dem med stabil støtte, kan de give langsigtet hjælp.

Stabil støtte skaber stabile projekter

Man kan ikke forudsige alt, men partnerskabet øger stabiliteten i arbejdet

Merkur Fonden giver skattefradrag

Med skattefradrag kan du give mere til det projekt, du vil støtte

Mindre bøvl – mere fokus

Foreningen kan bedre fokusere på sin kerneopgave

partnerskaber

Stabilitet til dit foretrukne projekt

Partnerskaber er ikke en femte kategori af projekter på linje med de andre fire. Det er en anden måde at støtte et projekt på. Når Merkur Fonden indgår et partnerskab, er det med længerevarende projekter, som kan ligge indenfor alle Merkur Fondens fire arbejdsområder og som forudsætter vedholdende støtte. Pengene kommer naturligvis ikke af sig selv. Støtten forudsætter, at der er mennesker, som bidrager. Mange betaler månedligt eller på anden regelmæssig vis, men man kan altid give store og små beløb til vores partnerskabsprojekter. Hvis du vil være med, kan det projekt, du vælger, få mere tid til deres egentlige opgave - og sætte ind der, hvor deres indsats gør mest gavn.
Partnerskabsprojekt

Biodynamisk forskningsforening

Biodynamisk forskning i fødevarekvalitet har haft svært ved at blive accepteret af den gængse naturvidenskabelige forskningsverden. Det har Biodynamisk Forskningsforening med Merkur Fondens vedvarende støtte - og med succes - arbejdet på at ændre.

Læs mere om Biodynamisk Forskningsforening
partnerskabsprojekt

Sanduko

Foreningen Sanduko støtter driften af Mbagathi-skolen i Kenya, en Steiner-skole for udsatte og fattige børn. Her næres børnenes krop og sind og skaber håb om en bedre fremtid. Med Merkur Fondens hjælp samles en værdifuld støtte til skolen år efter år.

Læs mere om Sanduko
Partnerskabsprojekt

Østafrikas Venner

Som navnet antyder, har foreningen mange bånd til Østafrika. I modsætning til de fleste andre partnerskaber er Østafrikas Venner en slags paraplyorganisation med flere forskellige aktiviteter i flere lande. Med Merkur Fondens hjælp samler foreningen særligt ind til skolegang i Uganda, til børn og unge med særlige behov.

Læs mere om Østafrikas Venner
partnerskabsprojekt

Byg1By

Fra flotte, unikt udsmykkede fuglehuse i Danmark til hjælp til de fattigste i Burundi: Byg1By har modtaget en velfortjent pris for at have skabt den mest originale indsamlingsmetode. Men du kan også støtte Byg1By via deres partnerskab med Merkur Fonden.

Læs mere om Byg1By
Partnerskabsprojekt

Bedre syn til Afrika

Der er mange briller tilovers i Danmark - og der mangler mange i Tanzania. Det er let nok at se ideen i at få ubalancen udlignet lidt. Det er lige det, foreningen Bedre syn til Afrika har fået øje på – og samtidig involverer de optometriststuderende i Danmark. Bedre syn til Afrika er nyt partnerskabsprojekt i Merkur Fonden.

Læs mere om Bedre syn til Afrika
Partnerskabsprojekt

Seniorer uden grænser

Seniorer Uden Grænser samler aktive danske seniorer i Danmark omkring ”hjælp til selvhjælp”-projekter for mindske sult og fattigdom i verden. Omkring 30 meget forskelligartede projekter med fokus på miljørigtig og bæredygtig produktion, rent vand og sundhed. Nøgleordet er lokal forankring både i Danmark og i projektlandet. Merkur Fonden gør det muligt at øge/fastholde indsatsen. 

Seniorer uden grænser

Overvejer du at støtte et partnerskabsprojekt gennem Merkur Fonden?

Med en gave til Merkur Fondens partnerskaber støtter du virkelig langsigtet, for du muliggør planlægning og langsigtet arbejde i projekterne. På vores ”støt”-side kan du se mere om, hvordan du støtter. Vi anbefaler en fast overførsel, da det bedst understøtter disse projekters karakter. For nogle mennesker vil det være naturligt at overveje en testamentarisk gave til "deres" forening via partnerskabet i Merkur Fonden. Men alle bidrag er velkomne.

Overvejer du om dit projekt kan blive partnerskabsprojekt i Merkur Fonden?

Vi anbefaler dig at spørge os til råds og høre mere, inden du søger.

Tak!

Kan din gave virkelig gøre en forskel? Spørg dem, der modtager den...

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor kan du finde svar på de spørgsmål, vi oftest får om vores partnerskabsprojekter. Har du supplerende spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf. 8111 1870.

Partnerskabsprojekter er foreninger, som er velorganiserede; har en robust og troværdig partnerorganisation, hvis aktiviteten foregår i udlandet; har et dokumenteret indsamlingspotentiale (se næste spørgsmål); og har et formål, som ligger lige i forlængelse af Merkur Fondens formål. Når vi indgår en partnerskabsaftale, følger det naturligvis også, at der løbende rapporteres, afleveres regnskaber, protokoller mv.

Merkur Fonden tager løbende stilling til forespørgsler og ansøgninger om at indgå partnerskab med Merkur Fonden. Det første man som ansøger skal gøre sig klart er, at Merkur Fonden ikke selv opdyrker et netværk omkring det enkelte projekt. Med andre ord: Der skal allerede være et dokumenteret indsamlingspotentiale blandt foreningens medlemmer, støttekreds osv. Hvis dette indsamlingspotentiale er til stede, kan samarbejdet med Merkur Fonden give et ekstra rygstød, da vi kan tilbyde indsamlingen skattefradrag for de indbetalte beløb.

Vi anbefaler, at I først læser de to foregående spørgsmål og svar. I er altid velkomne til at ringe, hvis I har yderligere spørgsmål. Selve ansøgningen finder sted efter telefonisk aftale med Merkur Fonden i vores ansøgningsportal. I skal have tilsendt et link for at kunne ansøge.

Nej. Merkur Fonden må ikke dele oplysninger med andre (end Skat) om hvem, der har indbetalt. Foreningen skal opretholde helt den samme medlemsadministration som før. Med andre ord skal jeres medlemmer, hvis I bliver partnerskabsprojekt, betale kontingent til jer og overføre gavebeløb til Merkur Fonden.