Genbrug af briller giver bedre liv

Bedre syn til Afrika

Der er mange briller tilovers i Danmark - og der mangler mange i Tanzania. Det er let nok at se ideen i at få ubalancen udlignet lidt. Det er lige det, foreningen Bedre syn til Afrika har fået øje på – og samtidig involverer de optometriststuderende i Danmark. Bedre syn til Afrika er nyt partnerskabsprojekt i Merkur Fonden.

Briller forandrer liv

I Tanzania lever store dele af befolkningen for under en dollar om dagen, og briller - både nye og brugte - kan sagtens være en uoverkommelig udgift. Men det kan være livsforandrende at få adgang til dem. Børn kan gennemføre deres skolegang, voksne kan læse og skrive (igen), skrædderen kan beholde sit arbejde....

Dobbelt gavn

Charlotte Strandfelt har tidligere arbejdet med at indsamle briller i andet regi. Nu har hun sammen med andre stiftet en selvstændig forening: Bedre syn til Afrika, som samler briller ind på foreløbig 70-80 steder i Danmark. Brillerne afleveres til optikerskolen (Københavns Erhvervs Akademi). Brilleopmåling og reparation er i forvejen en del af uddannelsen. Det betyder meget for de studerende at kunne øve sig på at opmåle og klargøre ”rigtige” brugte briller. Det er meningsfuldt at vide, at arbejdet vil komme andre til gavn. I Tanzania samarbejder Bedre syn til Afrika med 3 lokale organisationer, der støtter folk med synsproblemer. På den måde kommer brillerne igen til at gøre gavn på nye næser.

Fremtidsplaner

På lidt længere sigt forventes det, at de studerende som en del af deres uddannelse kan følge med til Tanzania for at hjælpe med arbejdet med at måle syn og finde de rigtige briller til modtagerne.