partnerskabsprojekt - og julegaveide

Byg1By

Fra flotte, unikt udsmykkede fuglehuse i Danmark til hjælp til de fattigste i Burundi: Byg1By har modtaget en velfortjent pris for at have skabt den mest originale indsamlingsmetode. Men du kan også støtte Byg1By via deres partnerskab med Merkur Fonden. Og i december samler vi ind til skolesæbe – giv en gave, der varer et helt år!

Da de var børn, levede disse unge kvinder som flygtninge, og fik ingen normal skolegang. Voksenundervisningen giver dem en ny start. Foto: Byg1By

Med en donation til Byg1By i december giver du en gave, der varer et helt år: Du støtter nemlig indsamlingen til skolesæbe. 100 kr. holder 20 skolebørns hænder rene et helt år. Den grundige håndvask, som børnene indprentes i skolen, forebygger en lang række banale sygdomme, som ellers sætter børnene tilbage, og lige nu er det også en vigtig indsats mod spredningen af Covid. Brug mobilepay nr. 12036, mrk. sæbe, og gør en forskel for en hel flok børn og deres familier.

Det begyndte med interessen for fuglene

Egentlig begyndte det hele ved en tilfældighed: Ægteparret Kristina Villén og Thorkild Høy elsker fugle. De begyndte at lave fuglehuse for at børnebørnene kunne lære lidt om fuglelivet. Men andre efterspurgte også fuglehusene – som havde de helt rigtige mål og kighul til fuglelivet – og parret besluttede, at eventuelle indtægter skulle gå til at støtte flygtninge i Afrika. 

Efter lidt arbejde lykkedes det parret at finde landsbyen Kamakara i Burundi – en ny landsby af tidligere flygtninge, der kom fra lang tids flygtningeliv og -lejre, men fik skøde på en ganske lille jordlod og skulle skabe sig et nyt liv.

Pengene skal gøre gavn flere gange

I mellemtiden udviklede ideen med fuglekasserne sig. Byg1By blev stiftet og begyndte at få kunstnere, brugere af væresteder for udviklingshæmmede og mentalt sårbare i hele landet til at udsmykke fuglekasserne til unikke kunstværker, som med flotte, finurlige og opfindsomme udsmykninger giver fuglekasserne en helt særlig værdi. Ikke bare i kroner og øre – selvom køberne selvfølgelig betaler ekstra for udsmykningen. Men også fordi de tilknyttede kunstnere får noget helt særligt tilbage ved at vide, at de med deres arbejde hjælper andre til et værdigt, selvhjulpent liv. Det skaber værdi hos mange mennesker i Danmark, inden de indsamlede penge går videre til Afrika, og gør det samme der.

Som foreningen siger: Pengene skal gøre mest mulig gavn i Danmark, inden vi sender dem afsted til videre brug i Burundi.

Mad-først-strategien - og siden alt det andet

I Burundi går pengene til en lang række aktiviteter, der gavner de mest udsatte, særligt kvinder og børn. Først gik man i gang med landbrugsprojekter, der skulle sikre tilstrækkelig mad til familierne. Jordlodderne på bare 200 m2 lyder ikke af meget, men med træning i bedre metoder og køb af bedre udsæd opnåede landsbyboerne enorme forøgelser af udbyttet: Nogle gange op til en tidobling! Kaninavl blev en del af konceptet, med solidarisk donation af en kaninunge fra det første kuld til næste familie, der gik i gang.

Byg1By Danmark samarbejder med den lokale søster-NGO, Build1City Burundi. Det er vigtigt, fordi det sikrer den lokale forankring i Kamakara. Og der er sat meget i gang: byggeri af huse, energibesparende komfurer, latriner med vandposter til håndvask, vandopsamling, systue, snedkeruddannelse, sæbeproduktion, ambulancecykel, sundhedshus, forsamlingshus osv. osv.

Så kommer skolegangen, også til de voksne

Mange af flygtningene har aldrig fået skolegang som børn på grund af de usikre tider, så en større alfabetiseringskampagne har givet en masse voksne, særligt kvinder, et års voksenundervisning, hvor de lærer basal læsning, regning og skrivning.

Et andet vigtigt initiativ er at skaffe officielle fødsels- og vielsesattester. Disse er nødvendige for at sikre fx småbørn og gravide gratis hospitalsbehandling, 18-årige et ID-kort, stemmeret mm.

I det seneste år er nye medlemmer strømmet til Byg1By Danmark, og CISU (Danidas lillesøster) har givet et tilskud til et større projekt i Kamakara. Det gode arbejde bærer virkelig frugt, og mange af de tidligere flygtninge bliver selvhjulpne. Men derfor har Byg1By udvidet projektet til tre tilstødende landsbyer, så nu er der brug for støtte til tilsvarende aktiviteter der.

Med en donation til Byg1By slår du to fluer med et smæk, og støtter gode, givende liv i både Danmark og Burundi.