World Outline 64

Miljø og sundhed

Menneskets indflydelse på planeten har aldrig stået så klart som nu. Bosætning, produktion og udledninger har dyb indvirkning på os alle og biodiversiteten er i fare. Alle – også kommende generationer – bør kunne leve gode, sunde liv. Merkur Fonden støtter initiativer, der gavner miljø og sundhed for alle - enten med ideudvikling, oplysning eller i konkret handling.

Der er ingen Planet B

Merkur Fonden støtter en bæredygtig udvikling i ind- og udland

Sundhed og trivsel

Merkur Fonden støtter sundhedsprojekter især i udviklingslande

Vi passer på det, vi kender til

Derfor støtter Merkur Fonden oplysning om natur og miljø

sundt miljø - sunde liv

At arbejde med og ikke imod naturen

Mennesket har på godt og ondt underlagt sig naturen. Det har givet store fremskridt – men det har også haft store omkostninger, som nu viser sig: I Danmark er der meget lidt urørt natur, og mange har et meget overfladisk kendskab til det naturgrundlag, der er en forudsætning for selve livet. Interessen for naturen skal vækkes hos de børn, der vokser op, og voksne skal oplyses og inspireres til en bæredygtig livsstil. Ude i verden skal der ofte bare lidt til for at hjælpe folk til at undgå sygdomme eller skavanker. Merkur Fonden støtter store og små projekter, som på forskellig vis bidrager til sundhed for mennesker og miljø– både i tanke og handling.
DET USYNLIGE HAVMILJØ

Landsforeningen Levende Hav

Landsforeningen Levende Hav gør en stor indsats for at synliggøre ødelæggelser af havmiljøet – og arbejder for, at der skiftes kurs. De fremmer det miljømæssigt og socialt bæredygtige fiskeri. Merkur Fonden har støttet deres arbejde i ind- og udland.

Læs mere om Landsforeningen Levende Hav
Leg og læring i skolehaven

Skovhaven Lourup

I disse tider eksperimenteres der meget med skolehaver, skovhaver, permakultur osv. Skovhaven Lourup er lidt af det hele – og lidt til. Merkur Fonden gav penge til indkøb af buske og planter. Nu er skovhaven en oase at opholde sig i og en oase for anderledes læring.

Læs om en dag i Skovhaven Lourup
Bæredygtigt byggeri

Uddannelse af fremtidens håndværkere

Hvordan skal vi bygge bæredygtigt, hvis ingen lærer om det? En ny generation af byggehåndværkere skal ændre på det. Merkur Fonden har skabt en pulje under overskriften Bæredygtig Byudvikling. Et af de støttede projekter handler om at få bæredygtighed ind i byggefagenes uddannelse.

Læs mere om Bæredygtighed i byggefagene
Nyt syn

SUG Brilleforsyningen

Blandt fattige i Afrika er briller og synstjek uden for rækkevidde. Men synsskavanker er almindelige. Et bedre syn kan give helt nye livsmuligheder. Med Merkur Fondens hjælp kunne Brilleforsyningen under Seniorer uden Grænser hjælpe 963 mennesker i Uganda.

Læs mere om SUG Brilleforsyningen

Overvejer du at støtte miljø og sundhed gennem Merkur Fonden?

Med en gave til Merkur Fonden støtter du blandt andet aktiviteter, der skal lære børn om den natur, vi er afhængige af, så de kan lære at passe på den. Du støtter også sundhedsaktiviteter i udviklingslande, hvor en beskeden indsats kan gøre en stor forskel. Du er velkommen til at mærke din gave "miljø og sundhed", så tager vi hensyn til det ved uddelingen.

Overvejer du om dit projekt indenfor miljø og sundhed kan komme i betragtning til støtte fra Merkur Fonden?

Du er velkommen til at spørge os til råds før du søger.

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, du kan have. Har du andre, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 8111 1870

For at der kan ske en stor omstilling af samfundet, skal der politisk handling til. Den kommer kun i stand, hvis tilstrækkeligt mange borgere og vælgere insisterer på det. Derfor støtter Merkur Fonden initiativer, der skaber viden og debat og bevidsthed om naturens rolle. Vi støtter oplysning, undervisning for børn og voksne, ja, også kunstneriske aktiviteter med fokus på natur, miljø , økologi og praktiske omstillingsaktiviteter.

Merkur Fonden er ganske rigtigt en lille fond, og vi kan aldrig være specialister på hvert enkelt fagområde. Vi har dog en rigtig god almen viden, fordi vores bestyrelse og administration er bredt sammensat, og vi sørger for at holde os ajour ved at opretholde et stort netværk, som vi jævnligt spørger til råds. Hvis du har råd eller kommentarer til os, hører vi gerne fra dig.