En tværgående fondspulje

Bæredygtig Byudvikling

Stadig flere bor i byer – og der er brug for udvikling af vores boformer, byggerier og sociale rum, så de bliver bæredygtige på alle planer. Merkur Fonden har skabt en pulje for at understøtte ideudviklingen og praktiske eksperimenter, som rummer inspirationskraft for andre. Vi deler penge ud - men vi samler også penge ind til puljen, for at give den større kraft.

Tømreruddannelsen i København tog handsken op, da lærlingene ønskede bæredygtighed som en del af uddannelsen. I 2024 vil den første tømrer - med bl.a. Merkur Fondens støtte - stå med et certifikat i bæredygtigt byggeri sammen med sit svendebrev.
Vores byer og boliger er en afgørende del af omstillingen

Boliger kræver ressourcer, både når de bygges, og når man bor i dem. Placeringen af dem koster arealer, som kunne være brugt til andet, og vi skal kunne transportere os til og fra vores boliger. Boligerne kan ligge tæt sammen eller langt fra hinanden og folk kan have mere eller mindre at gøre med deres naboer. Forskellige måder at indrette byer på betyder noget for det økonomiske, sociale og kulturelle liv, der udfoldes. Uanset hvilke valg vi træffer, har det betydning for andre, og vores boliger og byer rummer store potentialer.

For at vi kan skabe en stor grøn omstilling, som går hånd i hånd med et godt økonomisk, socialt og kulturelt liv, skal byområdernes potentiale foldes ud.

Merkur Fonden har skabt den tværgående pulje ”Bæredygtig byudvikling” for at understøtte ideudvikling, vidensdeling og eksempler på bæredygtig byudvikling, der rummer kraft til at kunne inspirere andre.

Det handler ikke bare om ressourcer, men også om gode liv

Overskriften Bæredygtig byudvikling skal forstås meget bredt. Idealet kan være et mål om sunde liv med trivsel, fællesskab, kulturelle og økonomiske aktiviteter, bæredygtige boliger, der er til at betale, og som ikke belaster klima og natur, når de bygges, bruges og bortskaffes. Vejen til det mål kræver masser af ideer, der skal udvikles, nye partnerskaber og ny viden. Det vil Merkur Fonden gerne bidrage til.

Hvad vil Merkur Fonden støtte?

Projekterne vi støtter i puljen Bæredygtig Byudvikling kan både omfatte forskning og ideudvikling, græsrods-baserede lokale projekter, udvikling af bæredygtige byggemetoder, klimaprojekter, udvikling af det sociale og kulturelle liv, udvikling af nye fællesskaber osv. Det er heller ikke begrænset til storbyudvikling – også de små byer og landsbyer kan have vigtige ideer, der er værd at arbejde med. Der er sikkert ideer derude, som vi ikke engang har tænkt på! Det vigtige er, at ideerne rummer et potentiale for kvalitative løft, som kan formidles til og inspirere andre.

Under overskriften Bæredygtig byudvikling har vi mulighed for at give lidt større enkeltbevillinger end det ellers er muligt – i størrelsesorden 15-50.000 kr. Får vi støtte fra dig eller din virksomhed, kan vi sammen støtte endnu mere.