Hjælp til selvhjælp

Red børnene i Gorom-Gorom

Et forældreløst barn i et land uden sikkerhedsnet har skræmmende udsigter. Heldigvis er der mennesker, der tager tingene i egne hænder. Siden årtusindskiftet er mange burkinske børn i Gorom-Gorom hjulpet af en forening af handlekraftige kvinder – med dansk støtte og Merkur Fonden i ryggen.

Der samarbejdes tæt om regnskaberne. Foto: Red Børnene i Gorom-Gorom
Det startede med det lokale initiativ - og så blev det mellemfolkeligt

Omkring årtusindskiftet besluttede en flok kvinder i Gorom-Gorom i det nordlige Burkina Faso at stifte foreningen M’balla Sukaabe (Red Børnene på det lokale sprog) for at hjælpe forældreløse børn ved at optage dem i deres familier. I 2003 besluttede en flok danskere at støtte arbejdet. I 2009 indgik Merkur Fonden partnerskab med foreningen. Igennem årene er mange børn hjulpet gennem skolen og videre i livet.

Børnene optages i familier hos værger, der sørger godt for dem og sikrer dem skolegang og uddannelse med støtte fra den lokale forening. Der holdes omhyggeligt styr på, hvordan pengene bruges, og derfor ved foreningen, hvordan det er gået de fleste børn. M’Balla Sukaabe accepterer ikke arrangerede ægteskaber, der ikke er udtryk for pigens eget ønske, og ingen ægteskaber før det fyldte 18. år.

Terrortrusler har ændret mulighederne

Siden 2012 har den danske støtteforening på grund af terrortruslen ikke kunnet besøge det nordlige Burkina Faso. I en periode klarede de sig ved at mødes i Burkina Fasos hovedstad, men selv det er nu umuliggjort af corona og forøget terrortrussel. De klarer sig med virtuelle møder, og samtidig bestræber de burkinske familier sig på at blive uafhængige af hjælpen fra Danmark, som forventes udfaset over de kommende år. Derfor hjælper støtteforeningen sine burkinske partnere i M’Balla Sukaabe dem med at udvikle nye indtægtskilder med for eksempel produktion af den lokale snack chobal.