Hånd Griber Hjerte (1)

Socialt arbejde og uddannelse

Hvert menneske bør have mulighed for et liv i værdighed, med borgerrettigheder og med mulighed for at udfolde sine evner. Merkur Fonden støtter meget forskellige initiativer i ind- og udland, der fremmer menneskers muligheder.

Fælles hjælp

Bidrag til sociale fremskridt og uddannelse gavner også den, der giver

Hjælp til selvhjælp

Ofte kan der ske store fremskridt med et lille rygstød

Ligeværd

Vi er ikke ens, men alle skal have mulighed for at udfolde deres evner

GIV MENNESKER MULIGHEDER

Værdige liv og rettigheder kommer ikke af sig selv

Verden hænger sammen, og hvert menneske har værdi i sig selv. Vi har en fælles interesse i at sikre overholdelse af borgerrettigheder og styrke muligheder for udfoldelse af alles potentiale. Det frivillige arbejde spiller ofte en stor rolle, men mange steder kræver det ekstra støtte. Merkur Fonden giver til mangeartede projekter på dette område.
PARTNERSKABSPROJEKT

Sanduko

Foreningen Sanduko støtter driften af Mbagathi-skolen i Kenya, en Steiner-skole for udsatte og fattige børn. Her næres børnenes krop og sind og skaber håb om en bedre fremtid. Med Merkur Fondens hjælp samles en værdifuld støtte til skolen år efter år.

Læs mere om Sanduko
fra madspild til fællesskab

Mad til Alle - Fødevarefællesskab

Alle kan blive enige om, at madspild er dumt, og efterhånden gøres der også en del ved det. I Gilleleje har Mad til Alle-projektet taget tanken et skridt videre. Ikke alene samler de mad ind, som ellers skulle kasseres – de involverer også flygtninge og udsatte i at forarbejde og forbedre varerne, inden de atter kommer ud til udsatte mennesker. Der hjalp Merkur Fondens støtte.

Læs mere om Mad til Alle Fødevarefællesskab
HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Symaskiner til Nepal

Hvordan 5.000 kr. fra Merkur Fonden blev til 7 symaskiner som blev til tøj til 150 familier – med bonusvirkninger.

Læs mere om, hvordan symaskinerne ændrede liv
LIGEVÆRD OG RETTIGHEDER

Støtte til juridisk bistand

Når et barn rammes af handicap eller sygdom, kan det give hele familien udfordringer. Der er måske hjælp at få – men den kan være svær at finde i en presset situation. Foreningen For Lige Vilkår hjælper familier i Danmark med et barn med handicap eller kronisk sygdom.

Læs mere om, hvad hjælpen betyder for de ramte familier

Overvejer du at støtte socialt arbejde og uddannelse gennem Merkur Fonden?

Med en gave til Merkur Fonden støtter du blandt andet skolegang eller hjælp til selvhjælp i tredje verdens lande, hvor en lille gave kan gøre en verden til forskel. Du støtter også for eksempel rådgivning til danske familier, hvis børn rammes af handicap. Hvis du mærker din gave "socialt arbejde og uddannelse", tager vi hensyn til det ved uddelingen.

Overvejer du, om dit projekt indenfor socialt arbejde og uddannelse kan støttes i Merkur Fonden?

Du er altid velkommen til at spørge os til råds, inden du søger.

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, du kan have. Har du andre, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 8111 1870

Det kan det faktisk. Der er store behov, der skal dækkes af store pengekasser, for eksempel, når der opstår en sultkatastrofe. De små behov, som at dække et afrikansk barns behov for skolemad, gør ikke bare barnet mæt. Det sikrer også, at barnet får sundere mad og bedre indlæring, at det går længere tid i skole, får bedre chancer for at forsørge sig selv, og at barnet sidenhen, som voksen, får sit første barn senere. Selvom det kun er et barn ud af mange, er det en stor gave at give et barn. Merkur Fonden gør sig umage med at finde de projekter, hvor dine penge kan gøre mest gavn.

Det er ganske rigtigt, at Merkur Fonden for tiden ikke giver til individuelle studieformål, herunder PhD-projekter, og heller ikke til studierejser. Det skyldes først og fremmest en prioritering af vores ressourcer. Desuden nyder uddannelse og studieformål i Danmark generelt godt af statslig støtte. Når Merkur Fonden støtter uddannelse, gør vi det det derfor særligt i udviklingslande, hvor man med små midler kan gøre en meget stor forskel - og bidrage til at skabe ligeværd. Også her støtter vi særligt initiativer, der tager sigte på at hjælpe de mest udsatte og underpriviligerede. Dermed tjener støtten ikke blot et uddannelsesformål, men kommer til at få dybe sociale virkninger.