Leg og læring i skovhaven

Skovhaven Lourup

I disse tider eksperimenteres der meget med skolehaver, skovhaver, permakultur osv. Skovhaven Lourup er lidt af det hele – og lidt til. Merkur Fonden gav penge til indkøb af buske og planter. Nu er skovhaven en oase at opholde sig i og en oase for anderledes læring.

Billedet viser 9. årgangs valgfagshold, der følger naturens og biodiversitetens udvikling, når der skabes nye betingelser! Der er glæde, fordybelse, nærvær og hygge i en skøn blanding - det er magisk at være både elev og lærer på et sted som dette! Foto og tekst: Christian Lykou

Gørding Skole i Sydjylland etablerede en skolehave i nærheden af skolen – faktisk ved en nedlagt landsbyskole i netop Lourup. Haven bruges af alle skolens klassetrin til undervisning i alle de forskellige fag, man overhovedet kan tænke ind i den – også motion på cykelturen derud.

Lærer ved Gørding Skole Christian Lykou har stået for haven, som bygger på permakulturelle principper, natur og biodiversitet, cirkulær tankegang ved materialebrug og meget mere. Merkur Fonden støttede med et beløb til indkøb af planter og træer til haven.

Eleverne er glade for at komme der, og det var vigtigt for Merkur Fonden, at haven også står åben for folk fra nabolaget. 

Sådan skriver lærer Christian Lykou om en dag i skovhaven:

Cyklen er parkeret – pigerne skynder sig ind efter fiskenettene! ”Gad vide hvor mange der er i dag?”. De stormer glade og spændte ned til vandhullet. Cykelturens strabadser er glemte – ned til vandhullet og fiske salamandre! Der var en – to - tre … 5! Det er rekord!!! Inden timen er omme, har pigerne fanget 7!

Vandhullet har eleverne selv gravet, etableret et lille vådområde i skovhaven til stor gavn for mange. Hurtigt er der kommet vandkalve og salamandre, bier drikker og skøjteløberne danser over vandet! En frodig lille dam midt i skovhaven. Et lille mikroklima i havens økosystem viser sit værd.

Dammen er på mange måder indbegrebet af livet i Skovhaven Lourup. Den summer af liv – både naturens og elevernes liv! I skovhaven skaber eleverne ting, der giver mening. De skaber forskellige mikroklimaer, eksperimenterer med forskellige typer bede og dyrker forskellige typer planter. Der er stikkelsbærkiwier, ferskentræer, pebertræer, humle, anis-isop – mange planter eleverne ikke kender hjemmefra.

Hvilket leder hen til den overordnede mening med haven; vi skal inspirere og rykke grænser. Vi skal være med til at sætte en dagsorden i forhold til alternative dyrkningssystemer og planter. Vi skal give eleverne blod på tanden så de kaster sig ud i at dyrke deres egen mad – vi skal skabe lokal handling på globale problemstillinger! Vi skaber dyrkningssystemer med stor biodiversitet frem for monokultur.

Pigerne cyklede endnu en gang glade hjem fra skovhaven. Den friske luft havde givet dem røde kinder! De havde lært noget i dag, som de ikke kunne lære i bøger – og vigtigst af alt; de havde arbejdet sammen om noget, grinet sammen – styrket deres venskab og sammenhold.

Stor tak til Merkur Fonden for bidraget til Skovhaven Lourup – det har skabt glæde!