Det usynlige havmiljø

Landsforeningen Levende Hav

Landsforeningen Levende Hav gør en stor indsats for at synliggøre ødelæggelser af havmiljøet – og arbejder for, at der skiftes kurs. De fremmer det miljømæssigt og socialt bæredygtige fiskeri. Merkur Fonden har støttet deres arbejde i ind- og udland.

Fiskerbåd ved Panganiflodens munding, Tanzania. Foto: Landsforeningen Levende Hav

Ødelæggelse og overudnyttelse af naturen på land kan vi se. Den er relativt let at skabe opmærksomhed om, fordi det er så indlysende et problem. Det ændrer sig, når vi går under vand – naturen under vand er umiddelbart usynlig - og bliver det derfor også let i debatten.  Industrielle fiskemetoder med bomtrawl, skrabning af muslingebanker og overfiskning skaber dybt problematiske forhold for det marine havmiljø, men vi ser det ikke. Certificeringsordninger som MSC har desværre ændret meget lidt på storfiskeriets praksis.

Dertil kommer forureningen af havmiljøet med fiskeredskaber ("spøgelsesgarn"), plastic og andre miljøfremmede stoffer.

I årtier har Landsforeningen Levende Hav arbejdet med at oplyse om ødelæggelsen af det marine havmiljø, mulighederne for at genskabe et sundt havmiljø og mulighederne for at drive et socialt ansvarligt, bæredygtigt fiskeri, som ikke monopoliseres af kapitalinteresser på en håndfuld hænder.

Det er også galt i resten af verden

Derfor har Levende Hav også iværksat fiskeriprojekter i udviklingslande – selvfølgelig baseret på et bæredygtigt fiskeri, sikring af lokale fiskeres rettigheder, bedst mulig udnyttelse af fangsten, så man undgår spild, og en demokratisk organisering af fiskerne.

Merkur Fonden har både støttet foreningens kampagne- og oplysningsaktiviteter med base på Miljøkutter Anton og fiskeri-udviklingsprojektet i Pangani, Tanzania, der støtter og organiserer småfiskerne ved Panganiflodens munding.