MusikAlliancen - en ny slags musikskole

I Brønshøj og Tingbjerg har musikfolk tænkt musikskole-konceptet om for at sikre, at alle børn får mulighed for at høre og udøve musik. Merkur Fonden gav en børne-kontrabas.

Hvem siger, man behøver sidde på en stol for at lytte og lære? Foto: Kaj Bonne

Musik som fag, som kultur og som dannelsesredskab har svært ved at få plads i dagens folkeskole. Og det til trods for, at det er alment anerkendt, at musik kan bidrage vitalt til det enkelte barns udvikling og til at styrke fællesskaber på tværs af forskelle. Merkur Fonden finder det vigtigt at styrke børns kunstneriske dannelse.

MusikAlliancen har den erfaring, at børnene længes efter det og suger til sig, når de præsenteres for fagligt dygtige musikere, der vil og kan dele deres kunnen og lære fra sig. Børnene viser en overraskende stor motivation, selvom arbejdet er både udfordrende og tidskrævende.

MusikAlliancens undervisere er professionelle musikere. De samtænker musik, sprog, leg og krop. Børnene lærer både at optræde selvstændigt og at fungere i orkestersammenhæng. De lærer at lytte, indrette deres spil efter andre og efter dirigenten – og sammen skaber de en helhed, der er større end de enkelte dele.

Merkur Fonden donerede penge, så der kunne købes en børnekontrabas.