Kunst & Kultur

Kunst og kultur

Det er ikke let at slå igennem som kunstner – de fleste efterspørger dem, der allerede har fået sig et navn. Merkur Fonden støtter vækstlaget og initiativer, hvor man formidler kunst på nye måder. Der ligger ofte meget frivilligt arbejde i disse initiativer. Fonden støtter også udøvelsen af amatørmusik og -kunst.

Nye kunstnere

Selv de største er begyndt som små - Merkur Fonden giver de nye en chance

Kulturoplevelser

Merkur Fonden bidrager til at flere kan opleve kunst

Alle kan blive bedre

Amatørmusikken og amatørkunsten er vigtig

KUNST OG KULTUR

Giv plads til det nye og eksperimenterende

Gavepenge er særligt forbundet med det, der skaber mulighed for fornyelse i samfundet. Nye ideer, som ved forskning og tænkning, udvikling af evner, som ved undervisning og dygtiggørelse – og så kunsten. Kunstneres blik på det nye eller tolkning af det velkendte kan give helt nye perspektiver – og bare det at give sig hen til kunsten holder vores sind, forståelse og følelser åbne og bevægelige. Den bevægelighed har vi brug for i samfundet. Kunsten er ikke pynt på lagkagen, den er en helt nødvendig del af vores samfund – og derfor støtter Merkur Fonden kunstneriske aktiviteter.
USÆDVANLIG OPERA

Tryllefløjten i Levefællesskabet Hertha

Opera opføres af professionelle og i fine teatre – for det meste. Men det kan også være udviklingshæmmede og såkaldt normale, der sammen skaber en helt særlig oplevelse. Med støtte fra Merkur Fonden opførte Hertha Tryllefløjten.

Læs mere

BØRN MØDER MUSIK

MusikAlliancen

I Brønshøj og Tingbjerg har musikfolk tænkt musikskole-konceptet om for at sikre, at alle børn får mulighed for at høre og udøve musik. Merkur Fonden gav en børne-kontrabas.

Læs mere

DOKUMENTARFILM

Rosa fra Santiago

At have rod i en kultur og verdensdel og vokse op i en anden betyder, at man altid bærer to identiteter på en gang. Esben Thode Schultz laver kortfilmdokumentar om det, og Merkur Fonden har givet et bidrag til optagelserne. Det færdige resultat ventes i marts 2021.

Læs mere

PARTNERSKABSPROJEKT

Audonicon

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik er en forening af mennesker, som interesser sig for åndsvidenskab. Merkur Fonden støtter foreningens kulturhus Audonicon, en bygning, som i sig selv er et forsøg på at realisere Rudolf Steiners tanker om arkitektur.

Læs mere

Overvejer du at støtte kunst og kultur gennem Merkur Fonden?

Med en gave til Merkur Fonden bidrager du til, at der kommer mere kunst og kultur i samfundet, eller at flere får adgang til at opleve det. Du må gerne mærke din gave ”kunst og kultur”, så tager vi hensyn til det ved uddelingen.

Overvejer du, om dit projekt indenfor kunst og kultur kan støttes i Merkur Fonden?

Du er altid velkommen til at spørge os til råds, inden du søger.

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, du kan have. Har du andre, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 8111 1870

Merkur Fonden er ikke en fond med specifik kunstfaglig kompetence, og derfor foretager vi ikke kunstneriske vurderinger. Det findes der specialiserede fonde, som gør. Vi har en vis erfaring og almen indsigt og levende interesse, som er vores bedste rettesnor. Derudover kan du hjælpe os ved at beskrive dit projekt godt.

Ja, vi støtter kunstneriske projekter og ja, meget af det kan være løn. Det er en udfordring, da fonden ikke har store midler. Derfor prøver vi at få støtten til at virke som startkapital. Det kan være, at vi støtter vækstlaget i scenekunsten med penge til en festival. Eller vi støtter de første optagelser til det, der skal blive en film, så der kan søges flere penge med "piloten". Eller vi støtter udviklingen af den app, hvor nye kunstnere siden hen uploader deres værker skrevet til seværdigheder i Danmark: et digt, en komposition eller andet. Kort sagt: Vores penge kan især hjælpe kunsten det første stykke af vejen.