KLIMA OG DANNELSE

Klimakrisens rødder

Teknologien bringer os rigtig langt – men kan troen på den gøre os blinde for de nødvendige forandringer i vores egen tænkning? Det tænkte Anders Bodin over – og det blev med Merkur Fondens støtte til et bogprojekt.

Anders Bodin er nanoteknolog og fysiker med speciale i bæredygtige brændstoffer mm. Han er også klarinettist. Han fik i 2016 den tanke, at klimakrisen ikke kan overvindes, uden at vi gentænker vores forhold til kulturen i bredeste forstand – at vores menneskelige dannelse skal udvikles, og at vi som mennesker skal vokse kulturelt. Merkur Fonden støttede Anders Bodins research og formidlingen af resultaterne i bogen Klimakrisens Rødder. I bogen udforsker Anders Bodin, hvordan klimakrisen kan føres tilbage til fælles tankemønstre og tankegods, som definerer vores verden. Men også – som det vigtigste - hvordan der kan skabes en vej væk fra de mønstre, hvilket muliggør en vej ud af klimakrisen.