BIODYNAMISK FORSKNINGSFORENING

Livskraft i din mad

Biodynamisk forskning i fødevarekvalitet har haft svært ved at blive accepteret af den gængse naturvidenskabelige forskningsverden. Det har Biodynamisk Forskningsforening med Merkur Fondens vedvarende støtte - og med succes - arbejdet på at ændre.

En sund, sammenvokset agurk efter 14 dage i varmeskab. Foto: Biodynamisk Forskningsforening

Hvordan måler vi fødevarekvalitet? Vi kan måle vitaminer og mineraler og sprøjtemiddelrester – men kan vi også måle livskraft? Svaret er ja! Det er det, Biodynamisk Forskningsforening arbejder på. En forskningsindsats, der ikke overraskende behøver en vedvarende støtte. Her har Merkur Fonden leveret en stabil hjælp i form af et partnerskab. (Læs mere om partnerskaber her)

De gængse naturvidenskabelige analysemetoder kan bringe os langt med måling af fx indholdsstoffer. Den biodynamiske forskning bygger på et udvidet syn på naturvidenskaben. Den undersøger blandt andet den livskraft - vitalitet - der råder i alt levende. Forskningen har udviklet sine egne analysemetoder, bl.a. biokrystallisationsmetoden.

Der er i samarbejde med tyske og hollandske kolleger udviklet procedurer til objektiv, visuel beskrivelse og rangordning af krystallisations-billederne. Tilsvarende er udviklet computer-software til statistisk analyse af billederne, hvorved resultaterne er blevet reproducerbare - et vigtigt kriterium i naturvidenskabelig forskning. Efter en 12-årig proces er metoden i dag videnskabeligt dokumenteret og anerkendt til at undersøge biologiske prøvers billeddannende egenskaber. Et afgørende skridt!

De seneste år har foreningen udviklet en ny metode til undersøgelse af agurkers vitalitet. Her har det vist sig, at der er stor forskel på agurkers evne til at modstå bakterieangreb og gro sammen igen efter, at de er skåret i cm-tykke skiver, samlet igen, rullet ind i plasticfolie og lagt i varmeskab i 14 dage ved 20o C.

Økologiske og især biodynamiske agurker udmærker sig ved at agurkestykkerne vokser reelt sammen igen og de afviser bakterieangreb. Omvendt bliver konventionelle agurker typisk kraftigt angrebet af bakterier og vokser kun dårligt sammen. Metoden blev i 2021 videnskabeligt dokumenteret sammen med tyske og polske kolleger og en artikel vil blev publiceret. Endnu en gang fører forskningen i en videnskabelig metode altså til, at resultaterne bliver reproducerbare.

Intuitivt er det for lægfolk let at forstå som et sundhedstegn og en kvalitet, at en agurk holder godt. Tilmed er testmetoden relativt billig og enkel. Testen har derfor potentiale til at blive et vigtigt arbejdsredskab for de større gartnerier.

Der blev i 2022 foretaget en større sammenligning af økologiske og biodynamiske agurker, og forsøgt udviklet procedurer test af andre afgrøder såsom squash, kinaradise og gulerod.

Biodynamisk Forskningsforening

Biodynamisk Forskningsforening er stiftet i 1997 og er i 2004 godkendt af Direktoratet for Fødevareerhverv som privat forskningsinstitution under Innovationsloven. Foreningens primære målsætning er at forske i fødevarekvalitet på et udvidet naturvidenskabeligt grundlag, samt at formidle kendskab til biodynamisk jordbrug og forskning, og til en helhedsorienteret forståelse af fødevarekvalitet.

Foreningen udgav i 2016 bogen "Vitalitet - fra muld til mave". Denne er siden oversat til engelsk og fransk. En opfølgende bog " En biodynamisk guide til fødevarekvalitet" blev udgivet i 2023.