BIODYNAMISK FORSKNINGSFORENING

Livskraft i din mad

Biodynamisk forskning i fødevarekvalitet har haft svært ved at blive accepteret af den gængse naturvidenskabelige forskningsverden. Det har Biodynamisk Forskningsforening med Merkur Fondens vedvarende støtte arbejdet på at ændre.

Måling af "sammenhængskraften" i en agurk. Foto: Biodynamisk Forskningsforening

Hvordan måler vi fødevarekvalitet? Vi kan måle vitaminer og mineraler og sprøjtemiddelrester – men kan vi også måle livskraft? Svaret er ja! Det er det, Biodynamisk Forskningsforening har arbejdet på. En forskningsindsats tager tid. En vedvarende støtte er afgørende, og den kunne Merkur Fonden levere med et partnerskab. (Læs mere om partnerskaber her: Link )

De gængse naturvidenskabelige analysemetoder kan bringe os langt med hensyn til måling af fx indholdsstoffer. Den biodynamiske forskning bygger på et udvidet syn på naturvidenskaben. Den undersøger blandt andet vores fødevarers livskraft, og har udviklet sine egne analysemetoder, herunder biokrystallisationsmetoden, som var vanskelig at få godkendt i forskerverdenen. De enkelte analyser (krystallisationsmønstre) skulle nemlig vurderes og rangordnes, og det arbejde var tidligere kun erfaringsbaseret.

Jens-Otto Andersen fra Biodynamisk Forskningsforening har, sammen med forskere i andre europæiske lande, udviklet computerbaserede vurderinger af prøverne, så alle resultater kunne efterprøves af andre - de blev med andre ord ”reproducerbare”. Dermed blev metoden godkendt som god naturvidenskabelig praksis. Et helt afgørende skridt.

Siden indledte Jens-Otto Andersen med foreningens støtte forsøg med ”vitalitetstest” af agurker. Det viste sig nemlig, at der var stor forskel på agurkers evne til at bevare farven og gro sammen igen, hvis man skar dem i stykker og lagde dem tæt sammen igen. Nogle agurker holdt – og groede sammen igen – i ugevis, andre rådnede hastigt, og der er tilmed en tydelig sammenhæng med sorter og dyrkningsmåder. Også disse testresultater er altså reproducerbare.

Intuitivt er det let at forstå som et sundhedstegn og en kvalitet, at en agurk holder godt. Tilmed er testmetoden relativt billig og enkel. Testen har derfor potentiale til at blive et vigtigt arbejdsredskab for de større gartnerier, og der gøres nu forsøg med at udvide den til andre afgrøder.

Biodynamisk Forskningsforening

Biodynamisk Forskningsforening er stiftet i 1997 og er i 2004 godkendt af Direktoratet for Fødevareerhverv som privat forskningsinstitution under Innovationsloven. Foreningens primære målsætning er at forske i fødevarekvalitet på et udvidet naturvidenskabeligt grundlag, samt at formidle kendskab til biodynamisk jordbrug og forskning, og til en helhedsorienteret forståelse af fødevarekvalitet.
Udover forskningsresultater har foreningen også udgivet bogen ”Vitalitet” om fødevarers kvalitet.