Forskning

FORSKNING

En ny verden kræver ny viden. Vi står selv på skuldrene af tidligere generationers opdagelser. Ny viden kan skabes, når der kan etableres et økonomisk frirum og rum for den fri tanke. Nogle typer banebrydende forskning har svært ved at få midler i det etablerede system. Her kan Merkur Fonden træde til.

Ægte fri forskning har det svært

Megen forskning styres af markedet eller af politiske prioriteringer - der er brug for fri forskning

Små donationer kan nå langt

Der er ikke altid brug for formuer - Merkur Fonden støtter små, værdifulde projekter

Ikke kun reagensglas

Merkur Fonden støtter ideudvikling som en del af forskningsområdet

FORSKNING

Nye ideer og ny viden

Der udføres banebrydende forskning af pionerer, som har svært ved at få tildelt forskningsmidler i de etablerede systemer. Ofte er der behov for at kvalificere en ny idé, en ny metode eller et nyt grundsyn sådan, at potentialet fremstår klarere. Det kan danne baggrund for at søge større midler hos andre fonde eller forskningspuljer. Selv med ret små midler er det muligt at tage de første skridt. Merkur Fonden har støttet forskning i fødevarekvalitet og har dermed medvirket til, at metoderne biokrystallisation og vitalitets-test har opnået en højere grad af anerkendelse, ligesom en række videre forskningsperspektiver har åbnet sig.
PARTNERSKABSPROJEKT

Biodynamisk Forskningsforening

Biodynamisk forskning i fødevarekvalitet har haft svært ved at blive accepteret af den gængse naturvidenskabelige forskningsverden. Det har Biodynamisk Forskningsforening med Merkur Fondens vedvarende støtte arbejdet på at ændre.

Læs mere om forskning i fødevarekvalitet
ET NYT BLIK PÅ ØKONOMI

Samtaler med ledende økonomer og praktikere i finanskrisens kølvand

Hvordan kan økonomien tjene mennesket, snarere end omvendt? - det spurgte filosoffen Christian Egge en række personer om. Med Merkur Fondens støtte blev det til en bog.

 

Læs mere om Christian Egges arbejde
GRUNDFORSKNING

Artemisia – kornets kraft

De moderne, højtforædlede kornsorter er virkeligt specialiserede og højtydende – men de lader til at have mistet nogle vigtige kvaliteter undervejs. Artemisia arbejder med alternativer og Merkur Fonden har flere gange understøttet dette arbejde.

 

Læs mere om Artemisias arbejde
KLIMA OG DANNELSE

At tænke på tværs af fag

Teknologien bringer os rigtig langt – men kan troen på den gøre os blinde for de nødvendige forandringer i vores egen tænkning? Det tænkte Anders Bodin over – og det blev med Merkur Fondens støtte til et bogprojekt.

Læs mere om Anders Bodin og hans bog

Overvejer du at støtte forskning gennem Merkur Fonden?

Med en gave til Merkur Fonden støtter du blandt andet forskningsindsatser på nye områder, som ellers kan have svært ved at finde midler. Du må gerne mærke din gave ”forskning”, så tager vi hensyn til det ved uddelingen.

Overvejer du, om dit projekt kan støttes som forskningsprojekt i Merkur Fonden?

Du er altid velkommen til at spørge os til råds, inden du søger. 

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, du kan have. Har du andre, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 8111 1870.

Nogen typer forskning kræver rigtig mange penge, ja. Merkur Fonden kommer ikke til at finansiere den næste ekspedition til Mars. Andre typer forskning kan faktisk hjælpes godt på vej med meget mindre midler. Biodynamisk Forskningsforening er et godt eksempel, da de for gavemidler fra blandt andet Merkur Fonden fik anerkendt (valideret) en målingsmetode, som før ikke var valideret, og som kan hjælpe os til at dokumentere hidtil ikke anerkendte kvalitetsforskelle i fødevarer.

Det ved vi ikke! Forskning laver man jo netop for at undersøge noget, efterforske en teori, en ide - og måske viser det sig, at teorien ikke holder, at metoden ikke duer. Men så blev vi så kloge, og så må vi prøve noget andet. Det kan også være at forskningen gav forskeren en helt ny og uventet ide, som bliver den næste, der skal afprøves. Hvis forskningens resultat er givet på forhånd, er det ikke forskning. Forskning lider generelt under at være meget målrettet i dagens Danmark. Vi har brug for flere midler til den frie tanke og den frie forskning.

I Lars Pehrsons artikel kan du læse mere om hvorfor gavepenge er så vigtige i forbindelse med forskning

Når Merkur Fonden taler om økonomisk frirum, betyder det at skabe mulighed for at at nogen kan arbejde med noget, uden at man kan være sikker på, hvad der kommer ud af det. Det kan være kunst, forskning, fordybelse, dygtiggørelse... Det kan sammenlignes med en løn, fordi frirummet typisk skal betale nogens husleje, mad osv. Merkur Fonden har for eksempel støttet Anders Bodin, mens han forberedte og skrev sin bog "Klimakrisens Rødder" - men vi kunne jo ikke være sikker på, at der kom noget godt ud af det. Det gjorde der nu heldigvis!