Hvis du vil testamentere

Hvis du vil testamentere

En god mulighed for at yde et bidrag, der virkelig gør en forskel, er ved at oprette et testamente til fordel for Merkur Fonden.

For mennesker uden livsarvinger kan det være en fin mulighed at testamentere pengene til et velgørende formål. Mange forældre føler måske også, at børnene er hjulpet godt i vej, og at der derfor kan ”være plads til” et bidrag til et andet ønsket formål den dag livet slutter.

Vi synes altid, det er relevant at overveje muligheden for at lade en del af arven tilgå Merkur Fonden eller andre almennyttige fonde, nødhjælpsorganisationer eller lignende for på denne måde at være med til at hjælpe andre, der har behov for hjælp.

Hvad går pengene til?

Ligesom hvis du yder bidrag til Merkur Fonden i levende live, kan du i et vist omfang selv være med til at påvirke inden for hvilket område, dit bidrag skal anvendes.

Af skattemæssige årsager er det ikke muligt at betinge dit bidrag af, at Merkur Fonden anvender beløbet til et nærmere bestemt projekt, men du har mulighed for i testamentet at angive inden for hvilket område, du ønsker at beløbet anvendes.

Merkur Fondens bestyrelse vil i givet fald tage højde for et sådant ønske ved beløbets anvendelse. Læs om, hvilke formål Merkur Fonden støtter.

Hvor meget skal jeg donere?

Din ægtefælle og dine børn, herunder børnebørn og oldebørn er ifølge gældende arvelovgivning det, der betegnes som tvangsarvinger.

Det betyder, at 1/4 af den arv, som dine børn og ægtefælle i henhold til lovgivningen har ret til, er tvangsarv. Der kan ikke disponeres over tvangsarv, ej heller ved testamentariske dispositioner. De resterende 3/4 er imidlertid ikke tvangsarv, og du kan derfor som arvelader frit disponere over denne del af din formue efter eget ønske. Efterlader du dig hverken en ægtefælle eller børn udgør hele arven friarv og er dermed en arv, som du som arvelader frit kan disponere over.

Ønsker du at tildele Merkur Fonden en del af din arv, kan du både bestemme, at Merkur Fonden skal tildeles et nærmere fastsat beløb (dette kaldes også et legat), eller du kan bestemme, at Merkur Fonden skal tildeles en nærmere fastsat procentdel af arven.

For at gøre processen nemmere for dig har vi indgået et samarbejde med virksomheden Legal Desk, der gratis kan hjælpe dig med de relevante dokumenter.

Hvordan gør jeg?

 1) Jeg har allerede oprettet testamente, men ønsker at oprette et tillæg til dette med en testamentarisk gave af fast størrelse (et legat) til Merkur Fonden – læs videre under vores samarbejde med Legal Desk.

 2) Jeg har ikke oprettet testamente, men har enkle forhold og ønsker at sikre en testamentarisk gave af fast størrelse (et legat) til Merkur Fonden – læs videre under vores samarbejde med Legal Desk.

 3) Jeg ønsker at sikre, at der tages højde for alle forhold af relevans for mig, for eksempel særlige familieforhold, formueforhold. særlige ønsker, hvis mine familieforhold ændrer sig osv. I så fald anbefaler Merkur Fonden, at du søger rådgivning hos en advokat, der beskæftiger sig med testamenter.

Merkur Fondens samarbejde med Legal Desk

Vores samarbejdspartner Legal Desk, kan gratis  oprette et legat for dig, hvori du kan testamentere penge til vores arbejde. 

Du kan bruge Legal Desks formular uanset, om du allerede har et testamente eller ej.

Har du allerede lavet et testamente, vil dokumentet blive lavet som et tillæg til dette, men sikre, at der forlods gives en gave til Merkur Fonden.

Hvis du ikke har lavet et testamente, vil dokumentet sikre, at der gives den aftalte gave til Merkur Fonden, og at resten fordeles efter arveloven.

I begge tilfælde kan lovens bestemmelser om tvangsarv dog som nævnt ikke tilsidesættes.

Dette legat er helt gratis for dig, som støtter, og du vælger selv, om du vil underskrive legatet foran notar eller foran vitterlighedsvidner

Du kan oprette dit legat gratis hos Legal Desk her.

Jeg vil gerne vide mere

Vil du gerne drøfte muligheden for at testamentere en del af din arv til Merkur Fonden, eller har du allerede besluttet dig for det, men har supplerende spørgsmål eller ønsker, er du meget velkommen til at henvende dig til Lars Pehrson eller Kirsten Arup på e-mail merkurfonden@merkur.dk eller telefon 70 27 27 06 for en uformel drøftelse.

Du kan også finde flere oplysninger om det at testamentere på Borger.dk