Støt med et gavebrev

Et gavebrev er en erklæring om, at du i minimum 10 år støtter Merkur Fonden med et beløb efter eget valg. Det fulde beløb bliver trukket fra i skat.

Et gavebrev er således en bindende aftale, som du kan indgå med Merkur Fonden. Alle myndige personer kan tegne et gavebrev.

Du giver et gavebrev, ved at udfylde samt underskriver en gavebrevsformular, som du derefter sender til Merkur Fonden, Vesterbrogade 40, 1, 1620 København V. Merkur Fonden underskriver derefter formularen og returnerer gavebrevet til dig.

Hent Gavebrev formular her

Du kan angive et ønske om, at fonden ved uddeling støtter et bestemt projekt. Fonden kan dog ikke bindes af ønsket, da det er fondens ansvar til enhver tid at afgøre, om det pågældende projekt kan støttes. Historisk har det været muligt at tage hensyn til sådanne ønsker.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan opsige aftalen. Sker det, er der risiko for, at tidligere års fradrag på selvangivelsen ikke bliver godkendt. Ved dødsfald ophører en gavebrevsaftale uden, der skal betales noget tilbage til SKAT. Der overgår ingen forpligtelser til pårørende.

Skat og gavebreve

Merkur Fonden er godkendt ifølge Ligningslovens § 12, stk. 3, til at modtage bidrag på gavebreve.

Det betyder, at giveren får fuldt fradrag. Dog må bidraget ikke overstige 15 % af din årlige personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, og beløbet skal minimum være 200 kr. årligt. Der kan altid, uanset at beløbet måtte overstige grænsen på 15 %, fradrages op til 15.000 kr. sammenlagt for alle gavebreve.

Gaver i.h.t. ligningslovens § 12 stk. 3 skal anvendes til humanitære formål, forskning eller beskyttelse af naturmiljøet, for at der kan opnås fradrag for gaveydelserne. Det indebærer, at gaver til Merkur Fonden via gavebreve anvendes til en snævrere kreds af formål, end Merkur Fonden generelt kan yde støtte til (f.eks. kan Merkur Fonden generelt også støtte kultur, men det kan vi ikke med midler fra gavebreve).

Merkur Fonden er forpligtet til at sørge for, at det lovede bidrag indbetales i overensstemmelse med gavebrevsaftalen. Det fulde årlige bidrag skal være indbetalt senest sidste hverdag inden den 31. december.

Merkur Fonden skal indberette alle gaver til SKAT, så dit årlige bidrag automatisk kan blive påført din selvangivelse. Derfor beder vi dig oplyse dit fulde CPR.nr., når du udfylder formularen.

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte Merkur Fonden på telefon 70 27 27 06 eller pr. mail merkurfonden@merkur.dk