Sådan støtter du Merkur Fonden

Du eller din virksomhed kan støtte Merkur Fondens arbejde ved at donere et beløb enten direkte til Merkur Fonden eller ved at øremærke din donation til et særligt projekt.

Merkur Fonden giver dig mulighed for at understøtte projekter, der gør en forskel, uanset om gaven er stor eller lille. Når du donerer et beløb til Merkur Fonden støtter du projekter, der falder inden for fondens virkefelt - og som fonden beslutter at støtte. Læs mere om, hvad Merkur Fonden støtter.

Donér til Merkur Fonden

Du kan vælge at støtte et fokusprojekt i menuen herunder eller vælge "Støt Merkur Fonden arbejde", hvis du ønsker, Merkur Fonden skal stå for uddelingen.
Vi vil under alle omstændigheder betragte gaven som værende bestemt for uddeling, og gaven vil således ikke blive tillagt fondens grundkapital.

For at fratrække gavebeløbet på din selvangivelse skal du indtaste dit CPR- eller CVR-nummer. Dermed kan Merkur Fonden indberette dit bidrag til SKAT. Merkur Fonden videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre.

Indtaster du dine oplysninger herunder og klikker på "Giv donation!", bliver du viderestillet til vores online betalingsløsning til Dankort. Der er ingen fortrydelsesret, når først donationen er gået igennem.