Vitalitet i fødevarer kan måske være svært at indkredse - men et simpelt forsøg kan effektivt vise det: Skærer man en agurk over, pakker den ind, og lader den ligge ved stuetemperatur i 14 dage, viser den selv, om den er vital. Denne agurk er!

Biodynamisk Forskningsforening

Merkur Fonden har udvalgt et antal projekter, som fonden ønsker at følge og støtte over en længere periode. Et af disse fokusprojekter er Biodynamisk Forskningsforening.

Biodynamisk Forskningsforening blev dannet i 1997. Foreningens målsætning er en helhedsorienteret forskning i fødevarekvalitet, og formidling af et helhedsorienteret syn på natur, dyrkning af fødevarer og kvalitet.

Der anvendes den billeddannende metode biokrystallisation som et værdifuldt bidrag til de velkendte kemiske analyser af indholdsstoffer. Metoden afspejler fødevarers evne til at danne ordnede krystalstrukturer og formudtryk. En række af forskningsforeningens undersøgelser har vist, at økologiske og biodynamiske afgrøder og fødevarer har større evne til at danne velordnede billeder. Dette er bl.a. et udtryk for fødevarernes vitalitet og værdi som næringsmidler.

Foreningen har siden 1998, i samarbejde med tyske og hollandske kolleger, gennemført en omfattende udvikling af metoden, og den er i dag videnskabeligt anerkendt.

Støtten fra Merkur Fonden

Merkur Fonden har igennem en årrække støttet Biodynamisk Forskningsforenings arbejde. Denne støtte har, sammen med bidrag fra private personer og andre fonde, været afgørende for, at foreningen kunne realisere en relevant forskning og formidling, herunder at få biokrystallisationsmetoden standardiseret og dokumenteret.

Læs mere om Biodynamisk Forskningsforening

Læs mere om, hvordan du støtter et fokusprojekt som Biodynamisk Forskningsforening