Fokusprojekter

Merkur Fonden har udvalgt et antal projekter, som fonden ønsker at følge og støtte over en længere periode. Disse projekter kalder vi fokusprojekter.

Projekterne drives af en mindre, frivillig organisation bag det enkelte projekt, så administrationsomkostningerne holdes på et minimum. Vi lægger vægt på, at initiativtagerne har en historik bag sig og har vist, at de kan drive og udvikle projektet. Ligeledes lægger vi vægt på, at projektets organisation her i landet arbejder aktivt med at sprede kendskab til sin virksomhed og dermed mobilisere støtte.

Aktuelle fokusprojekter:

Projektoversigt
Audonicon
Audonicon er et moderne kulturhus, som bl.a. danner rammen for Rudolf Steiner-læreruddannelsen, et bibliotek samt en lang række kulturelle begivenheder.
Projektoversigt
Biodynamisk Forskningsforening
Hvad er egentlig kvaliteten af de fødevarer, vi lægger i kurven i supermarkedet? Er økologiske og biodynamiske fødevarer egentlig sundere end konventionelle?
Projektoversigt
Kologh Naba
Kologh Naba skaber bedre livsvilkår for medlemmerne i Burkina Faso ved at lære dem et håndværk og dernæst sælge deres produkter.
Projektoversigt
Marafiki - Østafrikas Venner
Marafiki - Østafrikas Venner støtter aktiviteter med et socialt formål inden for uddannelse, sundhed, børn og unge i Østafrika.
Projektoversigt
Red børnene i Gorom-Gorom
Red børnene i Gorom-Gorom arbejder for at skaffe trængende børn i Burkina Faso mad, tøj, medicin, skolegang/uddannelse og andre livsfornødenheder.
Projektoversigt
Sanduko
Foreningen Sanduko er en hjælpeorganisation, der støtter socialt baserede initiativer inden for undervisning og uddannelse - særligt initiativer med baggrund i waldorfpædagogikken.
Projektoversigt
Solens Børn
Solens Børn arbejder for at forbedre vilkårene for fattige og udsatte børn og unge i Cusco, Peru.