FOR LIGE VILKÅR

Støtte til juridisk bistand

Når et barn rammes af handicap eller sygdom, kan det give hele familien udfordringer. Der er måske hjælp at få – men den kan være svær at finde i en presset situation. Foreningen For Lige Vilkår hjælper familier i Danmark med et barn med handicap eller kronisk sygdom.

En familie, der rammes af handicap eller kronisk sygdom bliver ofte hårdt presset. I den situation kan det være svært både at bede om og at få den hjælp, man har brug for. Det kan være tabt arbejdsfortjeneste, hjælp til skolegang, hjælp til søskende, hjælpemidler osv. Kort sagt alt, hvad der kan hjælpe hele familien til at leve et så normalt liv som muligt. Det kan være uoverkommeligt at overskue paragrafferne og vide, hvad man kan og skal søge om. Undersøgelser viser desværre, at det ofte er lige så svært for kommunerne at kende paragrafferne.  

Foreningen giver derfor gratis juridisk rådgivning. Merkur Fonden gav et bidrag til forlængelse af denne juridiske rådgivning til de ramte familier.