Utamanduni Kulturforening

På Bujora Museum nær Mwanza i Tanzania er der et gammelt fugtigt rum, som er fyldt til bristepunktet med indsamlet materiale om Sukumafolkets kultur.
Bøgerne, rapporterne, filmene, kassettebåndene og billederne m.m. som er indsamlet igennem mere end 50 år, ligger hulter til bulter i bunker og flagermusekskrementer, og med stor fare for, at meget vil gå tabt i det fugtige klima og ved naturlig ældning.

Bibliotekets dør havde været lukket i 10 år, da Merkur Fonden stiftede bekendtskab med projektet via Utamanduni Kulturforening. Fonden har derfor støttet projektet om at redde, denne vigtige dokumentation af en uddøende kulturarv.

Læs mere om Utamanduni Kulturforening