Tanzania Sct. Gemma Childrens Foundation

Sct. Gemmas School ligger i Arusha i Tanzania og underviser hver dag ca. 420 elever. Foreningen Tanzania Sct. Gemma Childrens Foundation er en dansk støtteforening stiftet med henblik på at støtte skolen og dens børn.

I 2014 truede de offentlige myndigheder i Tanzania med at lukke skolen, da der efter myndighedernes mening ikke var nok toiletter til eleverne.

Støtten fra Merkur Fonden er derfor gået til opførelsen af en ny toiletbygning og har dermed været med til at sikre skolens fremtidige beståen.

Læs mere om Foreningen Tanzania Sct. Gemma Childrens Foundation