Marafiki skaffer bl.a. udstyr fra skoler i Danmark, som via containere fragtes til Østafrika.

Marafiki - Østafrikas Venner

Merkur Fonden har udvalgt et antal projekter, som fonden ønsker at følge og støtte over en længere periode. Marafiki – Østafrikas Venner er et af disse fokusprojekter.

Marafiki - Østafrikas venner er en forening der blev dannet i 2007. Marafikis formål er at skaffe, udstyr fra skoler, foreninger, firmaer, hospitaler og private i Danmark for derefter at donere udstyret til foreninger og personer, der arbejder med et socialt sigte i modtagerlandene i Østafrika (Tanzania og Uganda).
Marafiki arbejder primært inden for uddannelse, sundhed samt børn og unge.

Derudover støtter foreningen op omkring små projekter i de østafrikanske lande, såvel rådgivningsmæssigt som økonomisk. Endvidere arrangerer foreningen oplysningsarbejde i Danmark.

Al rådgivning og fremsendelse af udstyr skal have det sociale formål at understøtte eller fremme lokal udvikling.

Støtten fra Merkur Fonden

Støtten fra Merkur Fonden har styrket Marafikis mulighed for at yde praktisk og økonomisk støtte til relevante projekter i Østafrika, f.eks. et børnehjem i Tanga, Tanzania.

Læs mere om Marafiki – Østafrikas Venner
Læs mere om, hvordan du støtter et fokusprojekt som Marafiki