Hands of Hope

Den ugandiske organisation Hands of Hope arbejder på at etablere en sundhedsklinik i det østlige Uganda, nærmere bestemt Mudodo. Området er uden lægehjælp, og den lokale organisation vil hjælpe de allerfattigste til at få det. Hands of Hope samarbejder med det danske folkeoplysningsforbund, SFOF, som også har indsamlet penge til sundhedsklinikken. Men projektet er nu nået til de ydre rammer – selve bygningen – og kører nu uden for SFOF.

Med støtten fra Merkur Fonden vil Hands of Hope indkøbe en række basale fornødenheder som vaccineopbevaring, malarianet mv., og sundhedsklinikken anslås at kunne hjælpe omkring 10.000 personer i området. De arbejdende på projektet er frivillige og modtager hverken penge eller anden form for støtte for at være med i projektet.

Læs mere om Hands of Hope på http://helpinghandsofhopedk.blogspot.dk/

og om deres samarbejde med SFOF på www.sfof.dk/nyheder/naar-folkeoplysning-skaber-forandring