Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug arbejder for at styrke udviklingen af det biodynamiske jordbrug i Danmark ved at oplyse om baggrund og praksis for den biodynamiske dyrkningsform.

Merkur Fonden har støttet oprettelsen af en uddannelsespulje under Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, hvis formål er at understøtte initiativer blandt mennesker i Danmark, som ønsker at uddanne sig inden for det biodynamiske arbejde.

Læs mere om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug