Center for Biodiversitet

Center for Biodiversitet har til formål at fremme biologisk og kulturel mangfoldighed og bevarelsen af gamle og nye varieteter med værdifulde egenskaber.

En del af formålet er at informere om bevarelsen af den menneskeskabte mangfoldighed af kulturplanter og husdyrracer, at fremme bevarelsen af gamle og nye varieteter med værdifulde egenskaber - ikke i en fjern og eksklusiv genbank, men på græsrodsniveau ude i baghaverne, så almindelige mennesker igen kan nyde den levende kulturarv.

Støtten fra Merkur Fonden skal hjælpe centeret med at nå ud til flere mennesker med interesse for bevarelse af biodiversiteten i Danmark.