Audonicon er bygget som et forsøg på under danske betingelser at realisere den byggeimpuls, der er givet af Rudolf Steiner (1861-1925). 

 

Audonicon

Merkur Fonden har udvalgt et antal projekter, som fonden ønsker at følge og støtte over en længere periode. Et af disse fokusprojekter er Audonicon.

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik er en forening af mennesker, der interesserer sig
for åndsvidenskab. Foreningen ejer kulturhuset Audonicon.

Audonicon er et moderne kulturhus, som bl.a. danner rammen for Rudolf Steiner-læreruddannelsen, et bibliotek samt en lang række kulturelle begivenheder såsom foredrag, koncerter, yogaundervisning mv.

Audonicon er et helt specielt bygningsværk, der udvendigt er helt uden rette vinkler og indvendigt arkitektonisk indrettet med henblik på at bringe særlige kvaliteter frem i mennesket i forbindelse med kunstnerisk udøvelse og pædagogisk virksomhed.

Støtten fra Merkur Fonden

Kulturhuset Audonicon modtager ingen offentlig støtte og drives i stor udstrækning ved frivillige kræfter. Støtten fra Merkur Fonden er medvirkende til, at huset kan vedligeholdes og dermed fortsat kan danne ramme om de mange aktiviteter.

Læs mere om Audonicon

Læs mere om, hvordan du støtter et fokusprojekt som Audonicon