Address Africa

Address Africa er en dansk organisation, der bl.a. arbejder med et lokalt initieret græsrodsprojekt i Tanzanias Meru-distrikt. Projektet hedder ”Make Meru Green” og har til formål at skabe øget forståelse for bæredygtig forvaltning af naturressourcerne i Meru-distriktet. Projektet drives af frivillige studerende, som uddanner lokalbefolkningen i bæredygtighed og affaldshåndtering.

Derudover er der blevet stillet træplanter til rådighed, så de kan genskabe de skovområder, der tidligere er blevet fældet, til gavn for lokalbefolkningen, naturen og dyrelivet i området.

Støtten fra Merkur Fonden er bl.a. gået til indkøb af træplanter til projektet.