Næste bestyrelsesmøde

Ansøgninger, som ønskes behandlet af Merkur Fonden, skal være Fonden i hænde senest 18.2.2019.