Næste bestyrelsesmøde

Ansøgninger, som ønskes behandlet af Merkur Fonden, skal være Fonden i hænde senest 21.2.2020.