Merkur Fondens årsrapport 2016

 

Merkur Fonden har gennem sine 19 driftsår uddelt i alt over 7,3 mio. kr. til 157 forskellige projekter.
Merkur Fondens fokusområder er i de kommende år fri forskning samt udviklingsprojekter i Afrika og Latinamerika, hvor fondens samarbejdspartnere er små danske organisationer med en høj grad af direkte, personlig kontakt og frivillig indsats.

Donationer

Merkur Fonden modtog i 2016 gaver fra 160 personer, foreninger, mv. for i alt 732.294 kr., mod 654.407 kr. i 2015. Der er således tale om en nedgang i de modtagne gaver i forhold til 2015. De modtagne donationer ligger nogenlunde stabilt set over de seneste 5 år, med 2013 som et særlig godt år. Der er dog sket et fald i antallet af givere, som vi vil arbejde på at rette op på.

Uddelinger

Merkur Fonden har i 2016 bevilget i alt 630.000 kr. i uddelinger til 22 projekter mod 517.000 kr. sidste år.

Merkur Fondens arbejde bygger til dels på en frivillig indsats, og ressourcerne er derfor begrænsede. Vi ønsker at skabe større opmærksomhed omkring fondens arbejde for derigennem at inspirere flere til at donere.

Den nye hjemmeside så dagens lys i 2016, og i første kvartal 2017 vil være klar med et betalingsmodul til dankort og i andet kvartal MobilePay.

Læs hele Merkur Fondens årsrapport for 2016