Merkur Fondens årsrapport 2015

 

Merkur Fonden har gennem sine 18 driftsår uddelt i alt over 6,6 mio. kr. til 135 forskellige projekter.
Merkur Fondens fokusområder er i de kommende år fri forskning samt udviklingsprojekter i Afrika og Latinamerika, hvor fondens samarbejdspartnere er små danske organisationer med en høj grad af direkte, personlig kontakt og frivillig indsats.

Donationer

Merkur Fonden modtog i 2015 gaver fra 190 personer, foreninger, mv. for i alt 654.407 kr., mod 709.793 kr. i 2014. Der er således tale om en nedgang i de modtagne gaver i forhold til 2014. De modtagne donationer ligger nogenlunde stabilt set over de seneste 5 år, med 2013 som et særlig godt år.

Uddelinger
Merkur Fonden har i 2015 bevilget i alt 517.174 kr. i uddelinger til 18 projekter, mod 1.025.000 kr. sidste år. Det store fald skyldes, at vi modtog ekstraordinært mange donationer i slutningen af 2013, som først blev omsat i uddelinger i 2014.

Læs hele Merkur Fondens årsrapport for 2015