Årsregnskab 2017

Merkur Fonden aflægger i år sit 20. årsregnskab og vi vil gerne benytte den runde fødselsdag til at se tilbage på, hvad vi har opnået og hvilket arbejde, der forestår. Hensigten med Merkur Fonden er at have en organisation, der kan arbejde med gaver og donationer på samme måde som Merkur Andelskasse arbejder med ind- og udlån, dvs. ud fra de samme grundlæggende værdier.

Merkur Fonden har et tæt værdifællesskab med Merkur Andelskasse. Vores vision er at skabe en samlet pengeformidlingsvirksomhed, der rådgiver om og håndterer både gave-, opsparings- og investeringsmidler. I denne samlede pengeformidlingsvirksomhed er det Merkur Fondens særlige opgave at beskæftige sig med gavepenge og formidle disse til den type aktiviteter, som har særligt gavn af gaver og kan omsætte disse til aktiviteter, der har en særligt langsigtet virkning i samfundet.

Når man ser på vores regnskab, kan en ny læser måske undre sig over Merkur Fondens ret beskedne grundkapital på godt 637.000 kr efter 20 års virke. Det er dog vigtigt at forstå, at det aldrig har været hensigten med Merkur Fonden at opbygge en stor grundkapital og kun dele ud af afkastet af denne. Tværtimod ser Merkur Fonden det som sin fornemste opgave at uddele mest muligt til de mange gode formål, vi støtter, uden at sætte Fondens robusthed under pres. Eller med andre ord: De donationer, Merkur Fonden løbende modtager, uddeler vi igen i videst muligt omfang.

I de forgangne 20 år har Merkur Fonden således uddelt over 8,1 mio. kr. til 151 forskellige projekter. Merkur Fonden har valgt at indgå i et længerevarende samarbejde med nogle fokusprojekter, som har modtaget en ret stor del af de uddelte penge, og som beskrives nærmere på vores hjemmeside. Der bliver dog også hvert år givet mindre beløb til en række andre aktiviteter af meget forskellig karakter.

Læs mere i Årsregnskab 2017