Merkur Fondens bestyrelse

Merkur Fonden ledes af en bestyrelse på fem personer, som mødes 4-6 gange om året. På møderne besluttes bl.a. hvilke projekter og formål, fonden ønsker at støtte.

Få administrative udgifter

Bestyrelsesmedlemmernes arbejde er ulønnet og karakteriseret ved, at bestyrelsesmedlemmerne deler de grundlæggende værdier, som er udgangspunkt for fondens virke.
At bestyrelsesmedlemmerne arbejder ulønnet betyder, at der kun er ganske få administrative udgifter forbundet med Merkur Fondens arbejde.

Merkur Fondens bestyrelse er:

 Morten GungeMorten Gunge

Morten GungeMorten Gunge, formand

Arkitekt MAA, tidligere mangeårig formand for Merkur Andelskasse.

 

Bella Trier, næstformand

Specialkonsulent, Cand. Comm.

 

Klaus Loehr-Petersen

Klaus Loehr-Petersen

Projektleder, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 

 

 Lene DiemerLene Diemer

Lene Diemer

Advokat i Advokatfirmaet Lene Diemer

 

 Peer JoekerPeer Joeker

Peer Jøker

Statsautoriseret revisor, virksomhedskonsulent

 

Anke Stubsgaard

Anke Stubsgaard

 Mikrobiolog, konsulent; medlem af Merkur Andelskasses bestyrelse.

 

Jes Møller

Projektchef i Køge Kyst, civilingeniør

 

Merkur Fondens daglige administration udgøres af:

 

Lars Pehrson, administrator

Adm. direktør for Merkur Andelskasse

  

Kirsten Arup

Projektmedarbejder i Merkur Andelskasse