Personligt ejede virksomheder - herunder IS'er

Når personligt ejede virksomheder (herunder interessentskaber) yder gaver til velgørenhed betragtes dette som en gave ydet af virksomhedsindehaverne. Den personlige virksomhed får således ikke fradrag for gaven, idet fradragsretten ligger hos virksomhedsindehaveren samt en eventuel ægtefælle.

I en virksomhed under virksomhedsskatteordningen vil en gave blive betragtet som en hævning til indehaveren.

Du kan læse mere om fradragsreglerne for private her.