Fradrag ved reklame

I visse situationer kan gaver betragtes som en fradragsberettiget reklameomkostning for virksomheden. Hvis det vurderes, at virksomheden opnår en reklameeffekt af det ydede bidrag, f.eks. ved at en del af offentligheden får kendskab til virksomhedens navn i kraft af, at virksomheden har ydet støtte til et givent projekt eller formål, kan virksomheden få fradrag for den fulde udgift.

For at sikre at der kan opnås fradrag, anbefaler vi, at sådanne gaver ydes i et tæt samarbejde med Merkur Fonden, og at fradragsretten sikres gennem indhentning af en såkaldt ”bindende forhåndsbesked” fra skattemyndighederne.

Ønsker I at høre mere om mulighederne for skattefradrag ved gaver, er I velkomne til at kontakte Merkur Fonden på merkurfonden@merkur.dk eller på telefon 70 27 27 06.