Gaver fra foreninger

Har din forening opsparede midler, som I gerne vil sikre, går til et velgørende formål?
Merkur Fonden modtager gerne gaver fra foreninger - enten i form af frie midler, som fonden må uddele til relevante projekter - eller i form af støtte til et af de fokusprojekter, vi aktuelt indsamler til.

Skal din forening nedlægges eller ophøre med sin aktivitet, modtager Merkur Fonden gerne gaver i form af provenu.

Vi rådgiver gerne jeres forening, hvis I ønsker sparring i forhold til, hvor gaven kan gøre mest gavn.
Kontakt Merkur Fonden på merkurfonden@merkur.dk eller på telefon 70 27 27 06.