A/S eller ApS

Selvstændigt juridiske enheder som aktie- eller anpartsselskaber eller andelsselskaber kan stort set frit yde gaver til Merkur Fonden - dog må en gave ikke være så stor, at den har karakter af kreditorly.

Ligesom privatpersoner kan de nævnte selskaber trække gaver fra i skat for hele det beløb, der gives op til maksimumbeløbet på 15.200 kr. Gaver herudover kan ikke fratrækkes.

En ikke-fradragsberettiget gave ydet af et hovedaktionærselskab eller hovedanpartshaverselskab kan i visse tilfælde af skattemyndighederne betragtes som en skattepligtig udlodning eller en skattepligtig gage til hovedaktionæren eller hovedanpartshaveren.

Ved overvejelser om gaver af denne karakter bør selskabets revisor rådspørges inden der disponeres.

Merkur Fonden står til selvfølgelig til rådighed, hvis I har spørgsmål. Kontakt os på merkurfonden@merkur.dk eller på telefon 70 27 27 06.