Ansøg Merkur Fonden om støtte

Merkur Fonden støtter projekter, der er værdiskabende og bæredygtige for samfundet på langt sigt.
Samtidig skal støtten fra Merkur Fonden være af afgørende betydning for projektets gennemførelse. Det betyder, at fonden støtter dér, hvor støtten virkelig gør en forskel.

Se hvilke projekter Merkur Fonden tidligere har støttet.

Kriterier for tildeling af støtte

Gaver fra Merkur Fonden uddeles efter principper om menneskelig, miljømæssig og samfundsmæssig bæredygtighed. Vi prioriteter projekter, der er baseret på frivilligt arbejde, dvs. vi lægger vægt på, at støtten ikke går til løn til dem, der skal udføre projektet.

Her støtter fonden ikke

For tiden kan vi ikke påtage os at støtte:

  • Individuelle studieformål (legater til studieophold, phd-projekter etc.)
  • Studierejser, såvel individuelle som grupper
  • Etablering af virksomheder eller institutioner, hvor der efterfølgende tænkes en indtægtsdækket drift.
  • Støtte til grundkapitalen i selvejende institutioner har dog været mulig i enkelte tilfælde.

Vi får flere ansøgninger, end vi kan imødekomme

Merkur Fondens støtte går overvejende til en række fokusprojekter – p.t. inden for fri forskning og udviklingsprojekter i Afrika og Latinamerika. I foreløbigt begrænset omfang ydes der støtte til andre projekter, typisk 3.000 – 5.000 kr.

Sådan ansøger du om støtte

Hvis du vil søge om støtte fra Merkur Fonden, skal du sende en ansøgning til fonden. Vi beder alle ansøger om at udfylde vores ansøgningsskema.

Hent Merkur Fondens ansøgningsskema

Merkur Fondens bestyrelse behandler ansøgningerne på det førstkommende bestyrelsesmøde, fra vi modtager ansøgningen. For at sikre grundig behandling skal vi dog modtage ansøgningen senest en måned før bestyrelsesmødet.

I 2018 er det første bestyrelsesmøde og første ansøgningsfrist følgende dage:

Tirsdag  17. april 2018; ansøgninger skal være fremsendt senest 23. marts 2018.

Følgende møder og ansøgningsfrister lægges på hjemmesiden efter 17.4. 

Send din ansøgning pr. pr. mail til merkurfonden@merkur.dk

Alternativt kan du sende ansøgningen til:
Merkur Fonden
Vesterbrogade 40, 1
1620 København V